Framtidas Elverum Blog

Ap vil beholde Sørskogbygda skole!

Sørskogbygda er et av de tre bygdesentrene i Elverum, og akkurat slik det fremgår i kommuneplanens samfunnsdel skal dette være et satsningsområde. Det er Elverum Arbeiderparti helt enige i, og vi går derfor klart og tydelig inn for å bevare Sørskogbygda skole. Et bygdesenter trenger skola som et lim i lokalsamfunnet der butikk, og forsamlingslokale er en viktig styrke for bygda.Med over 70 elever på skolen, skal Sørskogbygda ha livets rett også i framtidas Elverum. Vi skal ha tilbud i både i by og bygd mener Arbeiderpartiet akkurat slik det fremgår i vårt partiprogram!

Framtidig sykehusstruktur

Elverum Arbeiderpartis 3.kandidat, Bente Irene Aaland går til kamp for Elverum som en del av sjukehussturkturen i Innlandet! Den 31. januar vedtok styret i Sykehuset Innlandet ett hovedsykehus for Innlandet. Det ble også vedtatt å opprettholde Tynset Sykehus som akuttsykehus for Fjellregionen, samt at det fortsatt skulle være sykehusdrift ved to av dagen sykehus, ett akuttsykehus og ett til planlagt behandling. For veldig mange av oss er det helt logisk å mene at akuttsykehuset skulle være i Elverum, da det elektive sykehuset gjennom styresaken nærmest ble plassert i Gjøvik. Å opprettholde et desentralisert sykehus er et klokt vedtak, forutsatt at...