Arbeiderpartiet påtar seg gjerne ansvaret!

Foto: Fotograf Lars Bryhn

Gang på gang det siste halvåret, har jeg registrert at både Høyres ordførerkandidat Yngve Sætre og Senterpartiets ordførerkandidat Arnfinn Uthus konsekvent skylder på Elverum Arbeiderparti.

Når jeg ble med i kommunestyret i 2011, hadde høyresida allerede i noen år i realiteten hatt flertallsstyre i Elverum kommune. De siste åtte årene har Høyre, Senterpartiet, Team Elverum, Venstre og Frp hatt flertall gjennom valgteknisk samarbeid.

De første årene gikk det nesten sport i å skylde på Arbeiderpartiet for alt som ikke var på stell. Noe helt sikkert med rette, mens andre ting var lettvinte unnskyldninger. Det er en kjensgjerning at det ikke er enkelt å ta over etter noen som har styrt kommunen i en annen retning enn det man selv ønsker. Og det blir krevende kommende 4-årsperiode uansett hvem som tar over etter valget.

Etter åtte år med borgerlig styre i Elverum, virker det som det fortsatt er Arbeiderpartiets skyld når det rettes kritisk søkelys mot noe. Dersom noe blir applaudert, er det om å gjøre å være førstemann ut for å ta æren.

Yngve Sætre er mandag 5. august ute i Østlendingen og kritiserer i kjente toner Elverum Arbeiderparti og Jonas Gahr Støre for å mene at det er en viss sammenheng mellom ventilasjonstiltak i kommunale bygg og kommuneøkonomien. Da synes jeg det er på sin plass å informere Høyres ordførerkandidat om hvordan kommunepolitikk fungerer i praksis.

Lånegjelda til Elverum har skutt i været etter at Høyre, SP, FRP, Team Elverum og Venstre tok over styringa. Samtidig er sparekontoen tom og bortimot alle forebyggende kan-tilbud er fjerna. Når pengebruken øker, burde man også tatt inntektsgrep, mener Elverum Ap.

Elverum Arbeiderparti må dessverre forholde seg til posisjonens vedtatte budsjetter. Da Høyre for eksempel det ene året ønsker å kutte inntektene og øke utgiftene, og får flertall for dette, vil det ikke hjelpe kommuneøkonomien to år senere at Arbeiderpartiet stemte for det motsatte ved samme budsjettbehandlingen. De pengene er tapt!

De pengene Arbeiderpartiet har ønsket å spare de siste åtte årene, ligger ikke i en reservepott et sted. Det er de borgerliges budsjetter som er blitt vedtatt i Elverum. Så når Arbeiderpartiet mener at situasjonen på blant annet Jotuntoppen burde vært annerledes enn den er i dag, så handler også det om en kritikk av to hele kommunestyreperioder, hvor vi ville styrt i en annen retning. Det kunne vært en retning som ville gitt et større rom for å vurdere blant annet kjølemuligheter på Jotuntoppen. Men det er altså Høyre, Senterpartiet og de andre borgerlige partiene som har styrt i Elverum de to siste periodene og det er det snart på tide å ta ansvar for.

Jeg har forståelse for at Sætre ønsker å gjøre Arbeiderpartiet ansvarlig for viktige politiske valg. Og jeg kan i den forbindelse glede Sætre med at vi er klare for å ta det ansvaret, om velgerne ønsker det ved valget den 9. september!

Magnus Stenseth, varaordførerkandidat Elverum Arbeiderparti

You may also like...