Bussflesk og tomme løfter

I et innlegg i Østlendingen spør fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen om Yngve Sætres utspill om satsing på bybusser er valgflesk. Sætre er overrasket over fylkesrådens spørsmål. Det er ikke jeg – for i de 8 årene som Høyre har sittet i førersete i Elverum har det ikke kommet innspill vedrørende styrking av bybusstilbudet så vidt jeg kan se. Heller ikke er det noen spor av at fylkestingsrepresentanten Sætre har løftet saken i fylkestinget. Så spørsmålet er – hvordan skal Høyre jobbe for et bedre bybusstilbud i Elverum?

Vi er alle enige om at jo flere som tar bussen jo bedre er det både for trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø. Den sterke økningen i passasjertall som har vært i Hedmark er derfor svært gledelig, og det kan vi sikkert også være enige om alle sammen.

Hedmark Trafikk har gjort en fantastisk jobb ut fra de rammer som er gitt av fylkestinget.

Mitt poeng er troverdigheten i Sætres utspill. At Høyre har programfestet et bedre bybusstilbud og at han mener det bør være mulig å få bybusstilbudet til å gå i økonomisk balanse er interessant.Faktum er at gode kollektivløsninger koster penger. Ikke en gang i Oslo er busstilbudet et plussregnskap og kan basere seg på markedskrefter alene. Der koster hver bussreise det offentlige ca 10,- kroner. Det er som den økonomiske styringen de viser i Elverum. Urealistisk.

Elverum arbeiderparti har spilt inn og vil jobbe for å se om det er mulig å legge en busstrase over fra Hanstad til Mastemoen. Vi kommer også til å jobbe for økte rammer for bybusstilbudet i det nye Innlandet fylkesting. Innlandet arbeiderparti har grønne løsninger på dagsorden, og ønsker å satse på økt bruk av kollektivtransport. Det er bedre med et best mulig busstilbud på veien enn luftige bybussløfter i det blå

Magnus Stenseth, varaordførerkandidat Elverum Ap, Elverum

You may also like...