Bygd mot by i Elverum?

BÅDE BY OG BYGD: Leiret Arbeiderlag vil ikke være med på en kamp mellom sentrum og bygdene. - Framtidas Elverum bygges ikke ved å bekjempe hverandre. Vi mener det er opplagt at bygdene er avhengige av sentrum – og at sentrum er avhengige av bygdene, sier styret i Arbeiderpartiets største partilag, her representert ved Anne Grete Berget, Bjørn Jarle Røberg-Larsen og Bodil Nordhagen.

BÅDE BY OG BYGD: Leiret Arbeiderlag vil ikke være med på en kamp mellom sentrum og bygdene. – Framtidas Elverum bygges ikke ved å bekjempe hverandre. Vi mener det er opplagt at bygdene er avhengige av sentrum – og at sentrum er avhengige av bygdene, sier styret i Arbeiderpartiets største partilag, her representert ved Anne Grete Berget, Bjørn Jarle Røberg-Larsen og Bodil Nordhagen.
Foto: Jørn Øversveen

– De neste fire årene bør brukes på å sikre trygge barnehager, gode skoler og verdige omsorgstjenester, både i sentrum av Elverum og på bygdene. At sentrum skal få bedre tjenester på bekostning av bygdene er rett og slett en fremmed tanke for oss, slår styret i Leiret Arbeiderlag fast i en kronikk som lokalpressen trykker i disse dager.

Les hele kronikken her, og se også hva Leiret Arbeiderlag mener om å sikre friarealer ved Glomma, i Svartholtet og i Stavåsen mot utbygging og finn ut om Leiret Arbeiderlag kan akseptere ytterligere utsettelser av rehabilitering ved Hanstad skole.

Bygd mot by i Elverum?

Det er nesten vanskelig å tro de presseutspillene, leserbrevene og kronikkene som høyresida leverer for tida. Er det ved å legge opp til en fire år lang kamp mellom bygd og by at Høyre og Frp vil bygge framtidas Elverum? De blå ser ut til å forsøke å overgå hverandre i å skape skarpest mulig konflikt mellom innbyggerne i sentrum av Elverum og innbyggerne på bygdene i Elverum.

Vi som utgjør styret i Leiret Arbeiderlag vil ikke være med på en slik kamp. Framtidas Elverum bygges ikke ved å bekjempe hverandre. Vi mener det er opplagt at bygdene er avhengige av sentrum – og at sentrum er avhengige av bygdene. De neste fire årene bør brukes på å sikre trygge barnehager, gode skoler og verdige omsorgstjenester, både i sentrum av Elverum og på bygdene. At sentrum skal få bedre tjenester på bekostning av bygdene er rett og slett en fremmed tanke for oss.

Vi er opptatt av at nå må sentrumsskolene få et løft. Hanstad skole har den desidert dårligste bygningsmassen blant Elverums skoler. Sammen med ny skole i Ydalir og ombygging av Lillemoen, må Hanstad heises høyt opp på investeringsbudsjettene i Elverum. Ytterligere utsettelser kan ikke aksepteres. Hvis velgerne i Elverum sørger for å bruke høstens valg til å gjeninnsette Arbeiderpartiet som det ledende partiet i Elverum, skal Leiret Arbeiderlag være garantisten for at Hanstad skole nå får den rehabiliteringa skolen trenger. Men ikke på bekostning av bygdeskolene. Vi legger ikke ned en skole for å kunne ruste opp en annen.

Heller ikke innenfor barnehager er løsningen å legge ned på bygdene for å opprette i sentrum. Vi må rett og slett ha barnehager og skoler der barnefamilier ønsker å bo. Og vi ønsker at barnefamilier skal velge å bo i sentrum – eller på bygdene. Det er slett ikke et problem for Elverum at folk vil bo flere steder enn i sentrum – det er en styrke. Så er vi også klar over at veksten i Elverum i hovedsak skjer i sentrum. Men kan ikke dét ha sammenheng med at kommunen i mange år først og fremst har hatt et sentrumsfokus for veksten? Vi mener tida er overmoden for Elverum til å ha ambisjoner om styrking av bygdesentrene. Ikke på bekostning av sentrum. For den konflikten kan høyrepartiene ha for seg selv.

Mange som bor på bygdene i Elverum har lett tilgang til friarealer og rekreasjonsområder. Vi i styret i Leiret Arbeiderlag mener at slik tilgang må vi også ha i sentrum. Hold utbyggerne unna Glomma! Vi må sikre de sentrumsnære delene av Glomma som rekreasjonsarealer for framtida. Og sett en markagrense mot Svartholtet og Stavåsen. En grense der hverken hus, industri eller veier skal anlegges. I dag er det ikke knapphet på sentrumsnære skogsområder og rekreasjonsområder. Men med den kraftige sentrumsveksten i Elverum, kan knappheten komme før vi aner det. Vi må sikre utbyggingsfrie arealer langs Glomma og i den bynære marka for framtidas Elverum..

Elverum vokser antagelig best hvis bygd og by sees i sammenheng. Jo mer som bygges ned av tilbud og muligheter i bygdene, jo sterkere blir presset på Leiret. Høyrepartienes politikk er åpenbart en trussel mot bygdene – men det er også en trussel mot sentrum. La dem ikke få sjansen til å legge ned velfungerende skoler, barnehager og omsorgstjenester på bygdene, for at sentrumsskolene, sentrumsbarnehagene og sentrumssykehjemmene skal bli enda mer overfylte. Bruk stemmeretten din på partier som vil utvikle både byen og bygdene – kast den ikke bort på partier som vil skape mest mulig motsetninger innad i egen kommune.

Styret i Leiret Arbeiderlag
Bjørn Jarle Røberg-Larsen (leder)
Trygve Hermansen (nestleder)
Bodil Nordhagen
Kaja Haugseth
Anne Grete Berget
Rita Helene Davan
Jan Gunnar Olbergsveen
Elivane Nordhagen

You may also like...