Category: Bruk stemmeretten

Valgflesk fra varaordfører Arnfinn Uthus

Elverum Arbeiderpartis kommunestyrerepresentant Terje Uthus, mener varaordføreren og posisjonen har hatt all verdens mulighet til å senke utgiftene, men har heller valgt å øke dem, for blant annet en høyere stilling til varaordføreren selv.

Stort engasjement i Sørskogbygda

Det varslede bygdemøtet i Sørskogbygda samfunnshus ble avholdt i kveld som planlagt, og jammen var det godt oppmøte og stort engasjement. Vi telte ca 70 fremmøtte. Dette er like mange som vi klarte å samle til bymøte i Leiret, noe som tyder på at det er stort engasjement og en mobilisering på ute bygdene i Elverum kommune for øyeblikket. 

Ordførerkandidat Ingvar: Bruk stemmeretten!

Ordførerkandidat Ingvar Midthun oppfordrer alle til å bruke stemmeretten – enten de sympatiserer med Arbeiderpartiet eller ikke. Han sier: Hvis du ikke bruker stemmeretten bør du strengt tatt heller ikke klage på samfunnsutviklingen. Nesten ALT i samfunnet vårt som angår deg handler om politikk.