Category: Fra partiprogrammet

Offensiv økonomisk politikk for framtidas Elverum.

Vi går tøffe tider i møte med kutt og innsparinger. Rådmannens liste med forslag lå klar og ble publisert for offentligheten fredag denne uka. Lista er omfattende, og vil stille store krav til det tverrpoltitiske samarbeidet som nå skal til for å komme i havn med en best mulig løsning for fellesskapet. En stakket stund må hovedfokuset bort fra partipolitiske kjepphester, og de folkevalgte må vurdere hvilke grep som skal gjøres. Når det gjelder utfallet av dette arbeidet er det bare en ting som er sikkert: Det kommer til å gjøre vondt.

Elverum, samferdsel og kollektivtilbud

Elverum utvikles og vokser i et samspill med andre. Det er mye vekst i hovedstadsområdet og inn i Hedmark. Gode vei- og togforbindelser er av største viktighet for at Elverum skal fortsette å ta del i veksten i Østlandsområdet. Vi i Elverum Arbeiderparti har derfor programfestet av vi skal jobbe konkret og målrettet for et effektivt kollektivtilbud mellom Elverum, Oslo og byene ved Mjøsa.