Fagforbundet: – Kan ikke anbefale medlemmene våre å stemme Senterpartiet i Elverum

ADVARER MOT SENTERPARTIET: Regionleder Helene Harsvik Skeibrok i Fagforbundet Hedmark vil ikke anbefalemedlemmene å stemme rødgrønt i Hedmark. Grunnen er at Senterpartiet flere steder planlegger å samarbeide med Høyre og Frp etter valget.
Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

– Det blir vanskelig for Fagforbundet å støtte Senterpartiet når de er klare på at de støtter høyresiden slik de gjør i Elverum, sier regionleder Helene Harsvik Skeibrok i Fagforbundet Hedmark. I år kommer ikke Fagforbundet til å anbefale medlemmene sine i Elverum å stemme rødgrønt. Årsaken er at Senterpartiet tydelig har sagt at partiet vil samarbeid med Høyre og Frp etter valget.

Også i andre kommuner i Hedmark har Senterpartiet planer om å gå sammen med høyresida etter valget, eller er uvillige til å si hvilket samarbeid de ser for seg når stemmene er opptalt.

Advarer mot Senterpartiet
– Når Senterpartiet ikke er tydelige på hvilken side de vil velge etter valget, gir vi ingen anbefalinger om å stemme rødgrønt, sier Helene Harsvik Skeibrok, regionsleder for Fagforbundet Hedmark.

Beskjeden kommer i Fagforbundets magasin Fagbladet, som leses av forbundets medlemmer. Fagforbundet er LOs største fagforbund, og har omtrent 365.000 medlemmer i hele landet.

Nå advarer Fagforbundet mot Senterpartiet i flere fylker, blant annet i Hedmark.

Til Fagbladet nevner Skeibrok spesielt Elverum og Stange som kommuner der Sp allerede før valget har gått ut og sagt at partiet vil samarbeide med Høyre og Frp. Dette bidrar til at Fagforbundet Hedmark ikke anbefaler sine medlemmer om å stemme rødgrønt.

Overfor FramtidasElverum utdyper regionlederen hvorfor de ikke kan anbefale medlemmene sine å stemme Senterpartiet. – Vi vet at høyresidens politikk svekker arbeidstakernes rettigheter og opparbeidede goder, sier hun. – Og når Senterpartiet i 2015 forsøkte å konkurranseutsette to sykehjem i Elverum, noe som helt klart ville gått ut over de ansatte, får det såklart betydning for hva vi kan anbefale og ikke kan anbefale, sier hun. Hun sikter til utredningene av privatisert sykehjemsdrift som de borgerlige vedtok sammen med Senterpartiet, men mot Arbeiderpartiets og SVs stemmer.

– Vi har sagt at her må den enkelte fagforening selv vurdere hva som er riktig å gjøre lokalt. I hovedsak anbefaler vi medlemmene å bruke stemmeretten, sier Skeibrok. Men i Elverum må Fagforbundets medlemmer i såfall stemme Arbeiderpartiet eller SV hvis de vil stemme på partier som er rødgrønne både nasjonalt og lokalt.

Også i Telemark dropper Fagforbundet å anbefale medlemmene sine å stemme rødgrønt i år.

Opptatt av å stanse høyrepolitikk i kommunene
I følge Fagbladet er det særlig tre politikkområder Fagforbundet er opptatt av i Hedmark i år: Heltidskultur, nei til privatisering og konkurranseutsetting og god kvalitet i tjenestene ved bl.a. satsing på kompetanseheving for de ansatte.

Når Fagforbundet nå ikke kan anbefale å stemme rødgrønt, er det fordi de frykter at Senterpartiets samarbeid med Høyre og Frp vil gi mer høyrepolitikk i kommunene. Arbeiderpartiet og SV fører derimot en politikk som går i motsatt retning av høyrepartiene, og som er i tråd med Fagforbundets prioriteringer.

Åtte år med Sp og Høyre i Elverum
I Elverum har Senterpartiet styrt sammen med Høyre i åtte år, der Høyre har hatt ordføreren og der Senterpartiet har hatt ordføreren. De to partiene har i tillegg støttet seg på en borgerlig allianse der Venstre, Frp og bygdelista team Elverum har inngått. Men både ved valget i 2015 og i 2011 var Senterpartiet åpne for et rødgrønt samarbeid gjennom valgkampen.

I 2019 er de ikke det.

Senterpartiets ordførerkandidat Arnfinn Uthus har flere ganger overfor avisa Østlendingen slått fast at det eneste som er aktuelt for Senterpartiet de neste fire årene, er at han blir ordfører i samarbeid med de borgerlige partiene.

Dermed skiller 2019-valget seg tydelig fra valgene i 2015 og 2011, ved at Senterpartiet nå har plassert seg selv klart på høyresida i lokalpolitikken.

Privatisering, velferdskutt og masseoppsigelser
De åtte årene med Senterpartiet og Høyre i Elverum, har ikke vært noen suksess. Tvert om; i denne perioden har Elverum gått ra å ha Elverums sterkeste vekst i innbyggertall og arbeidsplassutvikling til å nå ha nullvekst i innbyggertallene og et fall i antall arbeidsplasser.

Gang etter gang har kommunepolitikerne måttet håndtere økonomiske kriser, store underskudd og økonomiske kuttpakker som har gått hardt utover såvel innbyggere som ansatte. Senterpartiet og Høyre stod sammen med de andre borgerlige om å utrede omfattende privatiseringer av driften innenfor sykehjem i Elverum, utredninger som skapte stor uro og usikkerhet hos såvel arbeidstagere som brukere av kommunale tjenester og deres pårørende. Senterpartiet snudde da kommunestyret skulle stemme over om sykehjemsdriften faktisk skulle privatiseres, men støttet altså utredningen spm pågikk lenge, kostet mye og skapte stor uro blant de ansatte.

I løpet av de åtte årene er det også gjennomført omfattende velferdskutt, der Senterpartiet sammen med de andre høyrepartiene blant annet har lagt ned Utekontakten, fjernet arbeidstreningstilbud for arbeidsledig ungdom, svekket rusomsorgen, redusert voksentettheten i barnehagene, innført nye køer til barnehageplass og gitt grønt lys for store kutt innenfor idrett, musikkliv, frivillighet og kultur. Arbeidet med næringsutvikling og nyskapning ligger nede, og nøkkelpersonell i kommunen forsvinner i stadig økende tempo til stillinger utenfor Elverum kommune.

I 2014 ble 17 fast ansatte fagarbeidere og assistenter i skoler og barnehager i Elverum oppsagt, i det som var en klar masseoppsigelse. Fagforbundet og Utdanningsforbundet forfulgte oppsigelsene juridisk, og saken endte med et forlik der de oppsagte fikk beholde jobbene sine.

You may also like...