Formannskapet har vedtatt Arbeiderpartiets budsjettforslag

Elverum Arbeiderparti har sammen med Elverum SV fått flertall i formannskapet i dag for forslaget til revidert kommunebudsjett. Vårt forslag innebærer bl.a. at Sætre alders- og sykehjem opprettholdes, at både skolen og barnehagen på Kirkeby er sikret og at heller ikke Sørskogbygda skole legges ned. Nå går budsjettet videre til kommunestyret for endelig avgjørelse.

Vedtaket innebærer:

* Sætre alders- og sykehjem opprettholdes.
* Kirkeby skole opprettholdes.
* Barnehagen på Kirkeby opprettholdes.
* Sørskogbygda skole opprettholdes.
* Avtalen med MOT videreføres.
* Det blir ikke dårigere voksentetthet i barnehagene.
* Annekset opprettholdes.
* Oleanna opprettholdes.
* Helsestasjonen unngår kutt.
* Sykehjemmene konkurranseutsettes ikke.
* Møteplassens tilskudd fjernes ikke.
* De 25 VTA-plassene for yrkeshemmede blir ikke lagt ned (VTA = Varig Tilrettelagt Arbeid)
* Seniortiltakene i Elverum kommune videreføres.

Høyre og Frp var veldig uenige i Arbeiderpartiets og SVs forslag, og ville legge ned mye av det som det var viktig for oss å opprettholde.

Vi får satse på at budsjettforslaget vårt overlever kommunestyrebehandlingen også. For Elverum Arbeiderparti er det veldig viktig å sikre gode offentlige tjenester for alle, i hele kommunen. Dette er langt viktigere enn å ha lav eiendomsskatt eller å beholde avgiftsfri parkering i sentrumsgatene. Når kommuneøkonomien er som den er etter tre år med underskudd under høyrepartienes ledelse, må det gjøres grep på inntektssiden for å sikre velferdstjenestene i Elverum. Det har vi gjort – og at Høyre og Frp er uenige hører med til politikkens orden. De har rett og slett andre mål for politikken enn vi har.

Du kan lese hele budsjettforslaget fra Elverum Ap og Elverum SV ved å klikke på denne linken.

You may also like...