Forsterket tro på helikopterbase

Magnus Stenseth og Margrethe Skjærbekk
Magnus Stenseth og Margrethe Skjærbæk

Leserinnlegg i lokale aviser, skrevet av
Magnus Stenseth og Margrethe Skjærbæk:

Etter et godt arbeid med nærpolitireformen, ser det nå ut til at man har kommet frem til et forlik som slår sammen Hedmark og Oppland politidistrikt til Innlandet politidistrikt og legger hovedsetet til Hamarregionen.  Det betyr at Elverum dessverre falt utenfor i debatten og står i fare for å miste den nylig etablerte 110-sentralen.

Elverum Arbeiderparti synes selvfølgelig det er synd at ikke Elverum med et allerede godt samarbeid mellom nødetatene er med i debatten om plassering av hovedsetet. Det kan nok være at den mest gunstige plasseringen likevel er Hamarregionen.  Det er likevel synd at ordføreren og Elverum ikke var mer aktive da prosessen pågikk, og også tidlig avviste Elverums muligheter i prosessen.

Det er likevel et ganske godt forlik som flertallet ser ut til å ha blitt enige om. Et forlik som tross nedleggelsen av 110-sentralen i Elverum, skal kompensere for investeringene som er gjort her.  Altså ser det ut til at det kan ventes en kompensasjon på mellom to og tre millioner kroner.

Denne kompensasjonen gir Elverum Arbeiderparti forsterket tro på en etablering av helikopterbase i Elverumsregionen. Midlene som frigjøres i reformen skal gå til en bedre og forsterket beredskapstjeneste, derfor mener vi at en helikopterbase burde prioriteres høyt, for å dekke opp hullene som er over store deler av Sør-Østerdalsregionen.

Elverum ligger svært sentralt i som et knutepunkt i Hedmark. Forsvarets tilstedeværelse, turismen til Trysil, og et sykehus med store muligheter setter Elverum på kartet som en naturlig lokasjon av en fremtidig helikopterbase for Sør-Østerdalsregionen. Ikke minst er Midt-Hedmark Brann- og redningstjeneste Norges dyktigste i skogbrannberedskap, noe som er svært viktig for en region med mye skog og det er derfor svært viktig å legge til rette for en fortsatt offensiv satsning på dette. Gjennom å få på plass en helikopterbase kan vi tilrettelegge bedre for dette viktige arbeidet og sørge for at også denne delen av landet dekkes bedre i fremtiden.

Selv om ordføreren og Høyre ga uttrykk for at de hadde gitt opp kampen, så vil hvert fall Elverum Arbeiderparti fortsatt arbeide for en fortsatt satsning innenfor beredskap og redningstjeneste i Elverum og Sør-Østerdalsregionen. Vi vil ta saken videre til Hadia Tajik som er leder av justis- og beredskapskomiteen på Stortinget, og jobbe for at vi finner en løsning som fortsatt sørger for en god fremtidig beredskap i Elverum.

Forsterket tro på helikopterbase