– Fullt mulig å gjøre klimavennlige valg og tiltak lokalt

LOKALE KLIMATILTAK: Elverum Arbeiderpartis ungdomskandidater Magnus Stenseth og Stine Sveen vil ha lokalpolitikerne med på tiltak for å løse klima- og miljøutfordringene.

LOKALE KLIMATILTAK: Elverum Arbeiderpartis ungdomskandidater Magnus Stenseth og Stine Sveen vil ha lokalpolitikerne med på tiltak for å løse klima- og miljøutfordringene.

– Elverum Arbeiderparti programfestet en rekke tiltak som kan utgjøre viktige bidrag i arbeidet med å løse framtidas klima- og miljøutfordringer, sier Elverum Arbeiderpartis ungdomskandidater Magnus Stenseth og Stine Sveen (bildet). De mener at lokalpolitikken er en godt egnet arena for klimapolitikk.

De to ungdomskandidatene har sammen sendt inn et leserbrev til lokalpressen hvor de utdyper synspunktene sine og Arbeiderpartiets politikk. Les det her.

Ei bærekraftig framtid

Miljø- og klimaspørsmål er blant de viktigste problemstillingene verden står overfor. Derfor er det av største viktighet at vi tar konsekvensen av dette også i Elverum.

Det er fullt mulig å gjøre klimavennlige valg og tiltak lokalt som er med på å bidra til ei bærekraftig framtid. Her hviler det et ansvar på hver enkelt av oss, men også de lokalpolitiske veivalgene har stor betydning. Derfor har Elverum Arbeiderparti programfestet en rekke tiltak som kan utgjøre viktige bidrag i arbeidet med å løse framtidas utfordringer på dette området.

Eksempelvis vil Arbeiderpartiet være en pådriver for elektrifisering av Solørbanen og Rørosbanen og satse på kommunale el- og hybridbiler, samt flere ladestasjoner. Videre vil vi arbeide for klimavennlig oppvarming og andre klimatiltak i nye kommunale bygg.

I tillegg vil tilrettelegging for mer bruk av sykkel og mindre bruk av bil i Leiret være et viktig grep. I det hele tatt vil Arbeiderpartiet satse på en klimavennlig byutvikling gjennom fortetting og planlegging av nye sentrumsnære boligområder, samtidig som vi ønsker å begrense nedbygging av dyrket mark og sette ei markagrense mot Stavåsen og Svartholtet. Parkeringsavgift kan på sin side brukes til å finansiere langtidsparkering utenfor sentrum og utbygging av parkeringstilbudet ellers.

Endelig ønsker vi å sette av penger til et lokalt fond for støtte ved omlegging til miljøvennlig fyring.

Store utfordringer løses ikke ved å vente og se – skal vi begrense skadevirkningene av global oppvarming må det handles nå. Elverum Arbeiderparti mener at de ovenstående tiltakene i høyeste grad tar miljø- og klimautfordringene på alvor og representerer viktige skritt i retning av ei bærekraftig framtid!

Stine Sveen og Magnus Stenseth
ungdomskandidater Elverum Arbeiderparti

 

You may also like...