Ingvar Midthun – Innlegg i kommunestyremøte 18.juni 2015

Ordfører – kommunestyre
Østl 311214 vi finner en god løsning

Salget av Elverum Energi Nett til Eidsiva er en viktig strukturendring for framtida, der lokal kraftkapital blir til regional kraftkapital.

Kveldens sak handler imidlertid om en politisk sak som har bygget seg opp til et ubegripelig nivå.

18.desember i fjor ble vårt forslag og kommunestyrets vedtak beskrevet som håndterbart av ledelsen i Elverum Energi  – to uker senere ble det forsikret gjennom Østlendingen at selskapet  ville finne en god løsning.

Sist fredag skrev ordføreren i Østlendingen, under overskriften «Så kom sannheten», at Arbeiderpartiet i seks måneder har drevet med bortforklaringer, tåkelegging, hets og usannheter … før vi til slutt måtte innrømme at vi ikke har skjønt saken.

Det gjør inntrykk på meg at kommunens fremste talsmann og tillitsvalgte bruker en slik form i et partsinnlegg mot Arbeiderpartiet.

Ordfører: Arbeiderpartiets tillitsvalgte i formannskap og kommunestyre lyver ikke. Vi farer ikke med løgn og hets i vårt lokalpolitiske arbeid.

Jeg tror ingen andre i salen gjør det heller.

Jeg synes dette er politisk debatt på et lavmål. Jeg synes både ordfører og andre skal slutte med det.

Dette handler ikke om hets og løgnaktigheter – det handler om politisk uenighet om hvordan vi skal bruke fellesskapets penger og verdier.

Arbeiderpartiet fikk flertall for sitt forslag i desember, der vi med utgangspunkt i tre alternativer omtalt i sakspapirene, anbefaler et størst mulig kjøp av aksjer i Eidsiva Energi.

Vårt forslag er altså ikke noe «plutselig benkeforslag», men ett av tre muligheter som er omtalt i sakspapirene.

Ordføreren og andre må gjerne mene at det er et «dårlig og håpløst forslag», men det er likefullt ett av tre alternativer omtalt i sakspapirene.

I tråd med rådmannens innstilling ytes det et lån til Eidsiva, og vi ber Elverum Energi om å sette av kapital tili et fond som vi skal bestemme bruken av i forbindelse med 2016-budsjettet og økonomiplanen, et arbeid som startet som planlagt onsdag i forrige uke og fortsetter i kveld.

Den sterkeste kritikken mot Arbeiderpartiet handler om at «pengene ikke finnes, og at vi ikke har skjønt saken».

I eiermøtet med Elverum Energi 10.juni ble ordføreren så oppbragt at det ble omtalt på lederplass i Østlendingen som at «ordfører nærmest pisket Arbeiderpartiet opp i et hjørne».

Ordfører: Arbeiderpartiet blir ikke «øredøvende tause» i denne saken, men som gruppeleder og privatperson må jeg innrømme at det er en påkjenning med påstandene og harmen som rettes mot Arbeiderpartiet og meg over møtebordet. Det er et lavmål og en avsporing av sakens realiteter.

I eiermøtet sist uke presenterte konsulent Svein Sandbakken tall og prognoser for kraftproduksjon og verdiutvikling i Elverum Energi.

Han viste oss hvordan vi som eiere kan ta ut null kroner av selskapet …eller hvordan vi kan ta ut 100 millioner kroner.

Til Østlendingen sier Sandbakken at den hissige debatten han var vitne til er «-en uinteressant debatt for selskapets evne til å betale utbytte».

Sett i ettertid kunne jeg som gruppeleder ha sørget for at vi brukte ord som «kapital» eller «utbytte» framfor ordet «fond» i vårt forslag

Da ville neppe denne voldsomme kritikken ha kommet, slik jeg vurderer det.

Jeg vil også påpeke forholdet rundt at «vi ikke har skjønt saken».

Jeg har tatt med utskrifter av både Arbeiderpartiets og Høyres forslag fra møtet 18.desember i fjor.

Arbeiderpartiet angripes gjentatte ganger for at vi ikke har forstått at «pengene allerede var brukt opp».

Men ordfører: dette forholdet med at «penger er brukt opp» er jo heller ikke berørt i Høyres forslag på noen som helst måte?

I Høyres forslag fra 18.desember disponerer jo dere akkurat like mye penger som i Arbeiderpartiets forslag, uten at «pengene er brukt» er beskrevet på noen måte?

Hvor kommer det eventuelt fram at Høyre har skjønt noe Arbeiderpartiet ikke har skjønt?

Hvis det var så åpenbart, hvorfor var det ikke omtalt i Høyres forslag?

Kan ordfører svare på det?

Jeg mener at svaret er i tråd med noe Svein Sandbakken sa i eiermøtet sist uke: «-det finnes ikke noe enkelt svar med to streker under i saker som dette».

Det er grunnen til at hverken Arbeiderpartiet, Høyre eller andre er tatt eller blir tatt  i løgnaktighet.

Ordfører: Det finnes ingen løgn. Det handler om partipolitiske motsetninger i hvordan vi prioriterer og bruker penger.

Det kan også handle om at vi ikke tolker hverandre i beste mening, men det finnes ingen løgn.

Arbeiderpartiet skjermet kraftpengene fra driftsbudsjettet, Høyre ønsket mer av pengene tilgjengelig til drift, på samme måte som 75 millioner kroner i ekstraordinære utbytter fra Elverum Energi allerede er brukt til drift de senere åra.

Dette er etter Arbeiderpartiets mening en feil og kritikkverdig bruk av kraftpengene våre.

Elverums virkelige og bekymringsfulle utfordringer handler om at kommunens økonomiske reserver er tømt på få år – at egenkapitalen er meget svak og den likvide situasjonen, slik kontrollutvalget orienterte om i forrige kommunestyremøte.

Vi venter selvsagt kritikk når Høyre og Fremskrittspartiet mener Arbeiderpartiet presenterer dårlige løsninger, prioriteringer og veivalg … men legg bort påstander om hets, lureri, kunnskapsløshet og løgn.

Ordfører: Bidra til et bedre debattklima.  Lev med politiske motsetninger – bygg broer i lokalpolitikken.

Vår saksordfører Jørn Øversveen fremmer for vårt konkrete forslag til vedtak i saken i et senere innlegg, et forslag i tråd med vår ordlyd i flertallsvedtaket fra 18.desember i fjor.

Vedlegg: Høyre og Arbeiderpartiets forslag

You may also like...