Ingvar Midthun: Tilsvar til Høyres utspill i Østlendingen 16. juli

I Østlendingen 16. juli 2015 er Høyre nok engang ute etter å «ta» Arbeiderpartiet. Denne gangen handler det om at vi «går i vår egen felle, at vedtaket i e-verk-saken er en skandale og at Arbeiderpartiet er lite hederlige og vil påføre ordfører og Høyre en krevende økonomisk situasjon».

Ingvar fremhevet til blogg juliJeg velger å svare med fokus på Arbeiderpartiets egen politikk, ikke andre partiers politikk.

For det første: Arbeiderpartiet er fornøyd med flertallsvedtaket i kommunestyret i fjor, som sørget for at et størst mulig beløp av våre «kraftpenger» ble flyttet fra det lokale selskapet Elverum Energi til det regionale selskapet Eidsiva Energi. Det er god og langsiktig kapitalforvaltning i et selskap som baserer sin verdiskapning på fornybare ressurser.

For det andre: Arbeiderpartiet innser at en betydelig andel av «kraftpengene» kunne ha vært brukt noe mer kortsiktig i kommende års budsjetter, og at det ville ha forenklet noen budsjettutfordringer her og nå. Men det ville vi ikke være med på. De siste åra har Elverum kommune vedtatt uttak av 75 millioner kroner i ekstraordinære utbytter fra Elverum Energi, til bruk i driftsbudsjettene. På samme måte er snart alle disponible penger på fond brukt på samme måte. Dette er ikke en bærekraftig økonomisk politikk for Elverum, og det må det borgerlige flertallet ta ansvaret for. Arbeiderpartiet mener at vi må ha en økonomisk politikk der løpende inntekter dekker løpende utgifter, og at vi alle må innse behovet for en slik balanse uten bruk av «oppsparte penger». Dette kommer til å bli en krevende oppgave i åra framover, der nye oppgaver må løses med bruk av både vanskelige innsparingstiltak og viktige inntektsøkninger.

For det tredje: Jeg forstår at Høyre reagerer negativt på Arbeiderpartiets prioriteringer. Spesielt i saker der vi får flertall for vårt syn i kommunestyret. Samtidig er Arbeiderpartiet fornøyd med e-verk-vedtaket, at vi har stanset planene om nedleggelse av Sætre sjukehjem og konkurranseutsetting av to andre sjukehjem. Vi mener det også er bra for utviklingen og fellesskapet i Elverum at vi har fått flertall mot lokale skattelettelser tilsvarende flere titalls millioner kroner i året. Det siste er spesielt viktig i en kommune som sliter kraftig med balansen mellom inntekter og utgifter. Vi må effektivisere og omstille, men også være ærlige på at vi trenger inntekter til viktig utvikling og velferd for alle.

Tilslutt: styrelederen i Elverum Energi omtalte vedtaket i e-verksaken i en kronikk i Østlendingen i vår. Han skrev blant annet: «Uavhengig av de pågående politiske diskusjonene og de prioriteringene som de ulike partene vektlegger, er avtalen med Eidsiva svært god».

Det er ikke tvil om at det er sterke meningsforskjeller og ulike prioriteringer mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Likevel er det altså fattet flertallsvedtak som vi alle må forholde oss til. Nå bør alle parter gå løs på nye oppgaver, ideer og saker for den videre utviklinga av framtidas Elverum.

Ingvar Midthun, ordførerkandidat Elverum Arbeiderparti

You may also like...