Author: Ingvar Midthun

Ja til Leiret

I høst skal Elverum kommune avgjøre om det skal åpnes for dagligvarebutikk på Grindalsmoen, etter at det har kommet en søknad om etablering av en slik butikk. Utgangspunktet i Elverum må alltid være at...

«Skogrommet»

Jeg har med interesse sett og hørt flere politikere og forskere skrive og snakke om «havrommet» og den framtidige betydningen av Norges sjøarealer. Det er viktig at vi i Elverum også bidrar til å...

Ingen å miste

Noen dager i livet brenner seg fast. De står som milepæler, rett og slett fordi de er akkurat det. Min første skoledag på Folkvang i august 1971 var like full av spenning som de...

Trenger vi mer avstand nå?

Mange av oss har for lengst forstått at regjeringen og integreringsminster Sylvi Listhaug vil bruke mer utestengelse, dypere fattigdom og lengre perioder med utrygghet som viktige virkemidler overfor flyktninger og asylsøkere i Norge. Økonomisk...