Det gode valget :)

Førstkommende lørdag er det offisiell start for årets kommunevalgkamp i Elverum – det gleder jeg meg til!

Noen vil kanskje si at det venter uker med «valgflesk og politisk krangel», men vi som er aktive i pokalpolitikken vet også at det venter tusenvis av store og små samtaler med folk om hva som er bra og ikke bra på hjemstedet vårt.

Selvsagt er Arbeiderpartiet og de andre partiene i Elverum uenige om mye, men det er mye vi er enige om også. Vi er alle enige om at vi vil det beste for Elverum og vi er enige om at Elverum er et flott bosted … men vi er uenige om måten vi skal får til forbedringer på. Det er en sunn uenighet!

Midt oppe i valgkampen må vi alle tenke på at den lokalpolitiske debatten skal ende i et godt valg 14.september uansett. Hvert valgår skjer det gode valget – hvert valgår viser vi at lokaldemokratiet virker!

Som ordførerkandidater og ledende tillitsvalgte får mange av oss mye oppmerksomhet, og det aller meste av denne oppmerksomheten opplever iallefall jeg som positiv. Vi er mange engasjerte elverumsinger, enten det er i jaktskogen, på Terningen Arena eller i kommunestyret. Vi som er aktive på alle disse arenaene har et ansvar for at alle diskusjonene våre blir gode, også når vi er rykende uenige. Selvsagt er høyresida våre motstandere i valgkampen, men selvsagt skal vi alle ha en god og hyggelig tone oss imellom!

Når vi starter den lokale valgkampen håper jeg den skal handle om de viktigste sakene for framtidas Elverum. Da må vi snakke om «hvordan vi kan få endene til å møtes» i kommuneøkonomien i åra framover, og vi må snakke om hvordan vi sørger for at alle blir med i det vi ofte kaller «vekst og utvikling». Det er viktig at næringslivet får god støtte, og det er viktig at barnevernet, rusomsorgen og psykiatrien kan hjelpe de som sliter mest blant oss.

Vi i Arbeiderpartiet vil også at valgkampen skal handle om at vi trenger gode barnehager og en skole og en pleie- og omsorgstjeneste for alle. Derfor vil vi at skolen og omsorgen skal være offentlig. På den måten bygger vi gode og forutsigbare fellesskap av ansatte som kan bli enda bedre i framtida. Trygge ansatte kan dele kunnskap og erfaringer, og på den måten gjøre en enda bedre jobb i barnehagene, skolene, institusjonene og hjemmetjenesten vår.

Jeg mener også at valgkampen i Elverum må handle om at det er summen av effektivt arbeid og nye inntekter som bygger hjemstedet vårt, enten vi jobber i privat næringsliv eller i det offentlige. Vi kan ikke satse på nasjonale og lokale skattekutt når vi trenger flere og bedre tjenester «for folk flest» i Elverum.

Dette er bare noen av temaene vi berører i valgprogrammet vårt, og som vi skal snakke med mange om i ukene framover. Vil du lese hele programmet, finner du det på nettsidene våre (www.framtidaselverum.no), og du får det også i postkassa i løpet av valgkampen.

Med reale diskusjoner og åpne ører skal 150 valgmedarbeidere i Elverum Arbeiderparti gjøre sitt beste for at vi får økt oppslutning på valgdagen. Velkommen til det gode valget – både til våre politiske medspillere, motspillere og til alle dere vi møter i Leiret og ute på bygdene i ukene framover!

You may also like...