Elverum Energi – hva nå?

Styret i Elverum Energi har mot en stemme anbefalt at nettdelen av selskapet fusjoneres med Eidsiva Energi. Sist uke anbefalte de ansattes fagforeninger fusjonen ut fra en holdning om at Elverum Energi ikke lenger har økonomisk bærekraft til ei framtid på egne bein, slik jeg oppfatter det.

Det er et stort spørsmål som står på dagsorden rundt selskapet som ble etablert på rekordtid i 1908/1909. Den gang var ideen at elektrisitet ville bety mye for Elverums utvikling, og investeringen tilsvarte et helt årsbudsjett for kommunen. Stein på stein er selskapet bygget opp som eier og driver av kraftproduksjon, strømnett og fjernvarmeanlegg. Utviklingen har vært slik at Elverum Energi i dag har både Eidsiva Energi og Yngvar Christensen AS som betydelige medeiere i nettselskapet og Elverum Fjernvarme. Selve «arvesølvet» skal ikke avhendes eller fusjoneres, for selve kraftproduksjonen skal fortsatt være i kommunens eie.

På flere måter er Elverum Energi et kraftsenter for kommunen; som kraftprodusent, som leverandør og drivere av et robust fordelingsnett, som arbeidsgiver og oppdragsgiver, som bidragsyter til kommunen gjennom årlig avkastning og som pådriver for at luftspenn graves ned i bakken. Nybyggere i Elverum glede seg over at tilkobling av nye anlegg og hus dekkes med inntil 30 000 kroner, mens mange andre selskaper sender hele denne regninga til husbyggeren direkte.

Det gikk over 80 år (!) før Elverum kommune tok noe økonomisk utbytte fra selskapet, og siden 1992 er det oppgitt at over 400 millioner kroner er hentet ut og brukt i kommunen. Først gikk det til utbygging av Moen sykehjem, deretter til en stor utbygging av barneskolene våre. Senere har mye av utbyttet havnet på kommunens driftsbudsjett, noe som over tid ikke kan sies å være en spesielt god bruk og avkastning av disse kraftpengene.

Etter mer enn tjue år med årlige utbytter, og særdeles store og ekstraordinære utbytter de siste par årene, opplever de ansatte i selskapet at Elverum Energi er så tappet for ressurser at «salg av nettdelen er eneste utvei».
Jeg forstår godt den bekymringen som finnes for selskapets økonomi og de framtidige forventningene til investeringer i kraftproduksjon og nett. Samtidig er det viktig at vi ser de lange linjene og den store sammenhengen når hele eierforholdet i Elverum Energi står på spill. Hvordan kan vi på beste måte ivareta arven fra våre forgjengere som etablerte dette flotte selskapet? Hvordan kan vi bidra til en best mulig utvikling for selskapet, kundene, lokalsamfunnet, de ansatte og medeierne?

Elverum Arbeiderparti har gått inn i denne saken med en betydelig skepsis til fusjon av nettdelen med Eidsiva, sist bekreftet ved at styremedlem Per Erik Skaugrud stemte i mot anbefalingen fra styret. Til Østlendingen 2.oktober påpeker han at selskapet heller må opp av «dvalen». I dette ligger det en erkjennelse av at ingenting blir som før, heller ikke i Elverum Energi.

Som eiere har Elverum kommune et stort ansvar, uansett hva slags veivalg vi tar for nettdelen av selskapet. Skal selskapet videreføres i sin nåværende form, må det være fordi vi mener at summen av produksjon og distribusjon er viktig, og at denne kombinasjonen skaper et lokalt engasjement og en dynamikk vi trenger i Elverum. Vi må ha troen på at lokalt eierskap, lokale innkjøp og lokalkunnskap betyr noe. Da må konsekvensen også være at Elverum kommune som eier må bidra til en strategi for å revitalisere selskapet for framtida, både faglig og økonomisk. Det blir en stor og krevende oppgave.

Tilslutt: noen hevder at Eidsiva ikke vil satse i Elverum dersom fusjonen ikke gjennomføres, og at vi dermed mister viktige arbeidsplasser. Jeg mener at vi selvsagt må ha tillit til Eidsiva som allerede er inne som en betydelig medeier i Elverum Energi. Begge selskaper må uansett bidra til at eierskap og drift skjer på den beste måten for samfunnet rundt oss. Det er en stor og naturlig del av samfunnsoppdraget til to selskaper som lever av å skape varige verdier i regionen vår.

Elverum Arbeiderparti ser fram til gode diskusjoner og flere innspill i debatten om framtida til kraftselskapet vårt, slik at spørsmålet om fusjon eller ikke fusjon kan avklares før årsskiftet.

You may also like...