Ingen å miste

Noen dager i livet brenner seg fast. De står som milepæler, rett og slett fordi de er akkurat det. Min første skoledag på Folkvang i august 1971 var like full av spenning som de første skoledagene til mine egne barn.

I 1971 var kunnskaps- og kompetansekravene helt annerledes enn i dag. Selvsagt var skole og utdanning viktig for alle, men både Elverum og landet for øvrig hadde et annet arbeidsliv. Med pågangsmot og lokal opplæring kunne flere av oss vokse inn i andre typer arbeidsplasser enn det vi har i dag.

Min yngstemann startet høsten 2014 et skoleløp der kravene til læring og kunnskap er større enn noen gang. I enden av et langt skoleløp vil han og de andre elevene møte et arbeidsliv der formell utdanning av høy kvalitet er selve nøkkelen til et godt og selvstendig liv.

Dette er bakgrunnen for at jeg og Arbeiderpartiet lanserer forslaget om en fagdag for barnehage og skole i Elverum. En fagdag der skoleansatte, foreldrerepresentanter og lokalpolitikere deler gode erfaringer og finner ut av hvordan barnehagene og skolene våre kan bli enda bedre. Vi vet mye om de gode resultatene vi oppnår i Elverum, og vi vet at vi må løfte karaktergjennomsnittet i ungdomsskolen. Vi vet at mange trives, leker og lærer godt, og vi vet at mange trenger ekstra hjelp. Vi vet også at nesten en av fire møter voksenlivet uten å ha bestått videregående skole i Norge. En av fire!

Våre ni barneskoler har om lag 2.500 elever. I tillegg kommer alle barna i 10 kommunale og 8 private barnehager. Som lokalpolitiker mener jeg det er kritisk viktig at vi bruker mer tid på innsikt i disse barnas hverdag, slik at vi sammen med våre lærere og andre ansatte kan hindre at en firedel av dem skal møte så mange vanskeligheter i skolehverdagen at de bryter utdanningsløpet som ungdommer.

Med en lokal fagdag rundt barnehage og skole i Elverum kan vi sette et større og samlet fokus på hva vi lykkes godt meg, og hva vi ikke lykkes godt med. Vi kan få en felles forståelse for viktige problemstillinger, og forhåpentligvis øke trykket på hvordan vi kan få alle elverumsinger til å lykkes i skolen. Selvsagt kan ikke en fagdag løse utfordringene på 1-2-3, men jeg tror alle parter er tjent med at vi øker oppmerksomheten på temaet «lek, læring og dannelse i barnehagene og skolene i Elverum».

Formannskapet i Elverum har tatt godt i mot ideen om en slik fagdag, og rådmannen skal komme tilbake med et forslag til gjennomføring til høsten. La dette bli starten på et varig økt fokus på innholdet i barnehagene og skolene i Elverum. La dette bli en dag for mer innsikt og samling rundt hva som er kritisk viktig for de aller yngste av oss. Det er slik vi kan skape mer læring, mestring og sosial utjevning for barna i barnehagene og skolene i Elverum. Vi har ingen å miste gjennom mangel på læring og avbrutt skolegang og utdanning.
Så enkelt er det.

You may also like...