Ja til Leiret

I høst skal Elverum kommune avgjøre om det skal åpnes for dagligvarebutikk på Grindalsmoen, etter at det har kommet en søknad om etablering av en slik butikk. Utgangspunktet i Elverum må alltid være at vi ønsker «nybyggere» velkommen, samtidig som vi også må styre vår egen vekst og utvikling.

Dette handler ikke først og fremst om en enkeltbutikk, men om hvordan vi sørger for den beste utviklingen av Elverum og Leiret. Dagens planer og rammebetingelser for Grindalsmoen legger opp til at området skal være tilrettelagt for såkalte «plasskrevende varer». Matbutikkene våre skal ligge i boligområder, i byen og i bygdesentrene. Slik bør det av mange grunner fortsette.

Når Elverum Arbeiderparti sier «nei» til en dagligvarebutikk på Grindalsmoen, er det først og fremst et «JA» til utviklingen av byen og bygdesentrene. Det er også en holdning som er helt i tråd med gjeldende reguleringsplaner.

Vi har så langt sluppet unna store handelslekkasjer til frittliggende matbutikker og kjøpesentre der de fleste er avhengig å bruke bilen. Elverum kommune har lagt til rette for to kjøpesentre i Leiret, med byens viktigste gate i mellom. Nå er det viktig at vi støtter opp under mer handel, aktivitet og kultur mellom disse sentrene. På den måten skaper mer aktivitet og liv i Leiret.

Vi skal selvsagt ikke styre «den frie konkurransen», men vi skal bestemme rammeverket for vår egen utvikling. Alle er velkommen som «nybyggere» i Elverum, men det må skje på en måte som stemmer overens med de planene og målene vi sjøl har satt oss for framtida. Enkeltsøknader og kommersielle interesser bør ikke føre til at vi forandrer vår egen lokalsamfunnsutvikling. Da erstatter vi forutsigbarhet og lange linjer med enkeltvedtak og kortsiktige hensyn, og det er ikke bra for noen av oss.

Noen ganger kan selvsagt justeringer av planverk og mål være riktig, men i dette tilfellet har vi allerede gode planer og mål for hvordan vi skal vokse som by og bygder. La dette være rettesnora for den politiske behandlingen av denne saken i høst.

You may also like...