Klare for valgkamp

Torsdag denne uka var over tjue listekandidater i Elverum Arbeiderparti samlet til hyggelig middag og «oppvarming» til årets valgkampinnsats. Noen har vært med i partiarbeidet i mange år, andre er helt nye på laget. Det er miksen av nytt og gammelt, kvinner og menn og ulik erfaringsbakgrunn som gjør slike samlinger så inspirerende!

Elverum Arbeiderparti fikk 14 kommunestyrerepresentanter og 39,2 prosent velgeroppslutning i 2011, det var et litt bedre resultat enn i 2007. Høsten 2015 skal vi videre, og målet er nytt flertall.

Elverum Arbeiderparti har laget et omfattende valgprogram, og alt kan kanskje likevel samles i en setning: vi blir ikke bedre enn summen av felles innsats.

Vi er ikke først og fremst kunder i et marked, vi er innbyggere på samme sted. Vi trenger hverandres innsats på mange områder. Derfor mener vi at Elverum kommune må ha ansvar for skolen og en pleie- og omsorgstjeneste for alle som trenger det.

Fellesskolen er viktig for læring og sosial utvikling for alle. De ansatte i pleie- og omsorgstjenesten må være samlet på et felles lag der vi deler erfaringer, kunnskap og faglig utvikling til beste for ansatte, pleietrengende og pårørende. Konkurranseutsetting og privatisering splitter fagmiljøer og skaper uforutsigbarhet og dårligere arbeidsforhold.

Vi vil ha utvikling både i byen og i bygdene. Vi trenger bygdeskoler, og vi trenger mer byutvikling i Leiret. Vi må utvikle og omstille sammen med kommunens ansatte, og vi må samarbeide mer og bedre med næringslivet og frivilligheten for framtidas Elverum.

En slik innsats for hjemstedet vårt innebærer også at vi må ta felles ansvar for å skaffe inntekter til trivsel, vekst og utvikling – samtidig som vi også må være tydelige på at vi også trenger omstilling og effektivisering i alt vi gjør, slik at vi kan jobbe videre når nye behov oppstår.

I kveld gleder jeg meg over et inspirerende møte med de fleste listekandidatene våre. Sammen er vi klare for valgkamp og godt politisk fellesskap!

You may also like...