Opptur og ny industri i Elverum!

Denne uka besøkte jeg bedriften Norse Metal AS i Elverum sammen med LO. Bedriften ligger inne på området etter nedlagte Sperre Metallstøperi. Etter mange tunge år i støperibransjen var besøket virkelig en opptur.

Norse Metal AS leverer sandstøpt gods i flere ulike aluminiums- og kobberlegeringer, og representerer slik sett det mange har oppfattet som en tradisjonell norsk industri i krise som følge av dårlig lønnsomhet og utflagging.

Bedriftsbesøket sist uke handlet imidlertid om det stikk motsatte. På ganske kort tid har den nye bedriften i Elverum skapt 22 arbeidsplasser og sikret seg flere nye leveringsavtaler med store kunder i inn- og utland. På ganske kort tid er pessimisme snudd til optimisme på en av Elverums tradisjonelle industritomter, og det foreligger spreke planer om videre vekst.

Daglig leder Rune Langerud fortalte om hvordan de ansatte trekkes mer og bedre enn før inn i arbeidet med utvikling av bedriften og nye og framtidsrettede produkter i støpt gods. Hverdagen som industribedrift i Elverum blir beskrevet som både spennende og krevende. Norse Metal har ambisjoner om vekst og flere ansatte både i Elverum og andre steder, og satser på store kunder og markeder i Norden og Europa.

For at Norse Metal skal lykkes i sin industrisatsing her i Elverum, må de ha en miks av egen beinhard innsats og målrettet offentlig støtte og drahjelp. De trenger ressurser til forskning, utvikling og modernisering av en tradisjonell produksjon, men også et samarbeid med kommunen om gode lokaler og dermed støtte til viktige investeringer i produksjonsutstyr for framtida. De ganske små grepene vi kan gjøre sammen nå, kan skape grunnlaget for en modernisert industrisatsing i Elverum, og sikre bærekraft i en oppbyggingsperiode. De små grepene vi kan gjøre nå, kan rett og slett skape ny opptur og nye industriarbeidsplasser i framtidas Elverum.

Vil du høre mer av historien om Norse Metal AS, så bør du bli med på vårt temamøte i Østlendingens lokaler i Elverum torsdag kveld denne uka. Der skal bedriftsledelsen fortelle mer om hvordan vi sammen kan skape innflagging i stedet for utflagging av norske industriarbeidsplasser.

You may also like...