Politisk bærekraft i Elverum

Elverum Arbeiderparti gleder seg over framgang på Østlendingens meningsmåling torsdag 3.september, der vi får 41,5 prosent oppslutning og øker fra 14 til 15 mandater i kommunestyret. (Høyre har 25,4 prosents oppslutning og går ned 10,5 prosentpoeng og mister fire av dagens tretten mandater.)

Men først og fremst er vi opptatt av det politiske arbeidet og valgkampens avsluttende dager. Vi opplever ikke valget i Elverum som et ordførervalg. Høstens valg handler om at mange av oss vil satse videre på en samlet offentlig omsorgstjeneste framfor nedleggelser, konkurranseutsetting og oppsplitting. Valget handler om at Elverum er summen av bosetting og framtidsmuligheter i by og bygd.

Arbeiderpartiet blir beskyldt for uvettig pengebruk i ei tid hvor vi må kutte og nedlegge. Det er et feil bilde av Elverum. Vi bor i en kommune som vokser med en prosent i året, og bare i 2014 ble vi 231 flere elverumsinger. Framtida handler om hvordan vi bremser kostnadsvekst, effektiviserer og utvikler oss med utgangspunkt i det vi har bygget opp gjennom generasjoner.

Samtidig må vi bruke lokale inntektsmuligheter, nasjonale satsinger og økte statlige overføringer mer effektivt. Med gode barnehager, skoler og velferdstjenester videreutvikler vi Elverum som et attraktivt bosted, og dermed handelsted og senter for ny næring og industri.

Elverum Arbeiderparti vil bygge brede allianser og godt samarbeid i lokalpolitikken. Politisk bærekraft og lederskap handler om at vi fremmer forslag til langsiktige løsninger som vi vet får flertall i kommunestyret. Det er spesielt viktig i ei tid med anstrengt økonomi, og der det blir flere tøffe tak.

Likevel: vi må ikke først og fremst kutte og nedlegge. Vi må rigge oss for framtida gjennom stadige endringer og tilpasninger for en vekst vi vet kommer.

Endring og utvikling skjer best med trygge ansatte i trivelige arbeidsmiljøer. Det gjelder enten du jobber i kommunen eller i privat næringsliv. Elverum er på sitt beste når vi løser oppgavene sammen og med utgangspunkt i det vi allerede har. Bruk stemmeretten – godt valg!

You may also like...