Vi må løse parkeringsproblemene – nå!

Nok en gang er de mildt sagt krevende parkeringsforholdene i Elverum et tema. Derfor tar jeg opp saken under posten «eventuelt» i formannskapets møte onsdag 15.januar. Elverum kommune må være med på en løsning av dette problemet sammen med flere andre krefter i Elverum! Her er framlegget mitt i formannskapet:

Ordfører.
Det har i flere år vært betydelige utfordringer knyttet til parkeringssituasjonen i Leiret/Storgata. Det handler både om feilparkeringer og heldags beslagleggelse av parkeringsplasser som er tiltenkt korttidsparkering for handlende som skal til butikkene i Storgata.

Den siste uka har vi fått bekymringsfulle meldinger om at små virksomheter i Storgata opplever parkeringsproblemene som truende for egen virksomhet, og eierne av konkursrammede Skyttelen AS har tatt opp saken i leserbrev i Østlendingen.

Parkeringsproblemene oppleves som akutte etter flere år uten tiltak, og enkelte frykter konsekvensene for flere forretningsdrivende dersom det ikke relativt raskt settes i gang tiltak for å stryke tilgjengeligheten og dermed handelen i Storgata.

Arbeiderpartiet vil gjerne ha en vurdering av situasjonen i formannskapet, også med tanke på om kommunen på kort sikt kan bidra til en forbedring av situasjonen i samarbeid med grunneiere, gårdeiere og forretningsdrivende.

Kommune bør blant annet vurdere muligheten for tilrettelegging for flere parkeringsplasser i sentrum i løpet av våren, og om det eventuelt er mulig med tilrettelegging for heldags parkeringsplasser som kan avlaste Storgata så raskt som mulig. Jeg mener også at kommunen må vurdere om det finnes muligheter for en håndhevelse av bestemmelsen om parkeringstid i Storgata nå i vinter, som et raskt tiltak mot langtidsbruk av parkeringsplassene der.

Arbeiderpartiet vil også be om en ny dialog og vurdering mellom kommunen og næringslivet av denne saken, knyttet til mer langsiktige og økonomisk bærekraftige parkeringsløsninger. Dette er spesielt viktig fordi vi har et «trangt» sentrumsområde, i tillegg til at vi har en betydelig innbyggervekst og nybygging i sentrum.

You may also like...