Jeg er stolt!

UNG OG STOLT: Anne Engen Hornmoen er født i 1995, og Arbeiderpartiets yngste kandidat ved kommunevalget i Elverum. Her skriver hun om hvor stolt hun er over å være kandidat til kommunestyret for Arbeiderpartiet om om hvilke saker hun syns er viktige i lokalpolitikken.

UNG OG STOLT: Anne Engen Hornmoen er født i 1995, og Arbeiderpartiets yngste kandidat ved kommunevalget i Elverum. Her skriver hun om hvor stolt hun er over å være kandidat til kommunestyret for Arbeiderpartiet om om hvilke saker hun syns er viktige i lokalpolitikken.

Jeg heter Anne Engen Hornmoen, jeg er 20 år gammel og jeg er den yngste kandidaten ved årets kommune valg i Elverum. Selv om jeg er yngst, så er jeg stolt!

Jeg er stolt over at jeg får være kandidat på liste for Elverum Arbeiderparti, et parti som kjemper for det jeg selv tror på og ønsker å kjempe for. Et parti som brenner for at sentrum ikke skal være alt Elverum har å tilby, men at også bygdene skal være en viktig del av kommunen. Et parti som kjemper for ungdommen i kommunen og som ønsker å gi dem et tilstrekkelig fritidstilbud. Et parti som ønsker å øke antallet lærlingeplasser i kommunen innenfor alle sektorer.

Jeg er stolt over å være yngste kandidat ved årets valg. Jeg er stolt fordi Arbeiderpartiet tar fremtida på alvor, for at Elverum Arbeiderparti kjemper for et fremtidig Elverum som er godt å bo i. Og jeg er stolt over å være den av mange som fikk stå på liste i år. Jeg er stolt fordi Arbeiderpartiet er partiet med størst fordeling i alder og kjønn på sine lister i alle kommuner landet over. Og jeg er stolt fordi Arbeiderpartiet er det partiet som tar ungdom på alvor!

For meg er det viktig å kunne påvirke i egen kommune så jeg vet hvilken hverdag vi står ovenfor. For meg er det viktig å få være en stemme inn mot et kommunestyre hvor viktige ting for din og min hverdag blir vedtatt. For meg er det viktig å kunne kjempe for de sakene jeg brenner for, blant annet helse, skole og arbeid. Og for meg er det viktig å være en av ungdommene på kandidatlisten til Elverum Arbeiderparti.

14. september 2015, er det du og jeg som velger hvem vi ønsker skal styre vår hverdag. Og i år står vi ovenfor et verdivalg, et verdivalg hvor vi må velge mellom gode offentlige tjenester eller tjenester som de med mest penger har nytte av.

Jeg oppfordrer deg derfor til å bruke stemmeretten 14. september, og jeg anbefaler deg å sette et kryss for ungdom!

Anne Engen Hornmoen,
listekandidat, Elverum Arbeiderparti

You may also like...