Jørn Øversveen – Innlegg i kommunestyremøte 18. juni 2015

Jørn Øversveen utsnittOrdfører:

Høyre og Fremskrittspartiet har gått kraftig ut og kritisert Arbeiderpartiet for både å lyve og ikke forstå noe i saken vedrørende Elverum Energi og transaksjonsavtalen med Eidsiva Energi. Jeg skal derfor belyse saken i et litt bredere perspektiv.

Høyresiden sitt forslag likner veldig på Arbeiderpartiet sitt forslag.

Begge forslagene inneholder salgssummen 141,35 millioner

Begge forslagene deler kjøpesummen opp i tre:

  • Kjøp av aksjepost i Eidsiva Energi
  • Ansvarlig lån til Eidsiva Energi
  • Kontantutbetaling fra Eidsiva Energi

Det som skiller Arbeiderpartiet sitt forslag fra de borgerlige sitt forslag er fordelingen mellom disse tre postene.

Jeg skal gjengi dette tydelig:

  Høyre/FrP Ap/Sv
Aksjekjøp 60,00 100,00
Ansvarlig lån 11,30 18,80
Kontant utbetaling 70,05 22,55

 

Forskjellen er altså at Arbeiderpartiet ønsket større eierandel, mens høyresiden ønsket større kontantutbetaling fra Eidsiva Energi til Elverum Energi.

Striden handler om at noen påstår at Arbeiderpartiet ikke har skjønt at de 22,55 millionene allerede var brukt opp i kommunens drift og dermed umiddelbart måtte utbetales fra Elverum Energi til Elverum kommune.

Ordfører

Arbeiderpartiet er derfor overrasket over at det ikke har vært mer fokus på høyresidens bruk av kontantutbetalingen som er over 70 millioner.

Arbeiderpartiet sier de skal avsettes i fond og tidligst disponeres i forbindelse med økonomiplanarbeidet. Som alle er kjent med og Midthun har påpekt er den nå formelt påbegynt.

Høyresiden ønsket å ta stilling til disponeringen på et senere tidspunkt etter et forslag i samarbeid mellom formannskapet som generalforsamling og rådmannen som skulle legges fram for kommunestyret.

Altså; begge forslagene inneholder kontanter som skal disponeres senere.

Ordfører, her er det kun nyanser i ordlyd og liten forskjell i betydning. Forskjellen har vært hovedsakelig forskjellen i aksjekapital/ansvarlig lån til Eidsiva Energi og størrelsen på kontantutbetalingen.

Elverum Arbeiderparti følger opp kommunestyrets flertallsvedtak om at kontantutbetalingen på kr 22,55 mill skal disponeres i forbindelse med økonomiplanarbeidet for 2016-2019. Det arbeidet er nå er i gang, vi har hatt strategikonferansen, vi er i ferd med å vedta signaler og grunnleggende prinsipper for rådmann. Vi hadde i mai en grundig revisjon av kommunebudsjettet. Dette sammen med eiermøtet mellom formannskapet og Elverum Energi i forrige uke med en ekstern konsulents grundige gjennomgang av Elverum Energi sin finansielle situasjon og framtidsutsikter har dette gitt oss et meget godt grunnlag for å ta stilling til disponering av kapitalen på 22,55 millioner.

Ordfører

Sett med utgangspunkt i Elverum Energi sin situasjon etter ekstraordinært utbytte på hele 75 millioner de siste årene mener Arbeiderpartiet at denne kapitalen skal forbli i Elverum Energi. Kapitalen skal håndteres av styret til selskapet som kontinuerlig gjør vurderinger om anbefalt utbytte til eiere, selskapets låneopptak og innvesteringer.

Elverum Arbeiderparti leverer med dette følgende forslag:

Kapitaltilførselen fra transaksjonen med Eidsiva Energi forblir hos Elverum Energi og blir en del av selskapets kapital som forvaltes av styret og generalforsamlingen på ordinær måte.

Les også Ingvar Midthuns innlegg til kommunestyremøte 18. juni

Last ned Høyre og Arbeiderpartiets forslag som PDF

You may also like...