Møte om Curida på Stortinget

Curida-møte på stortinget webTirsdag 9. juni inviterte Elverum Arbeiderparti til møte på Stortinget. Hensikten med møtet var å få luftet noen tanker om hvordan politikerne kan bidra med gode rammebetingelser når Curida tar over fabrikken etter Takeda Nycomed i Elverum. Overtakelsen skjer 1. juli, og statsminister Erna Solberg kommer i den forbindelse til Elverum for å kaste glans over det hele.

Rikspolitiker Knut Storberget og fylkespolitiker Per Gunnar Sveen deltok også på møtet på Stortinget. Det som skjer i Elverum står naturlig nok deres hjerter nær.

– Dette var et godt og viktig møte, kunne ordførerkandidat Ingvar Midthun slå fast etter møtet. Det viktigste for oss er å være gode pådrivere og støttespillere. Rett og slett sørge for at Elverum kommune blir et godt «vertskap» når Curida drar i gang produksjonen i 2015.

Den opprinnelige planen for Curida var å starte driften med et noe begrenset antall årsverk, med den målsetning å kunne øke til ca 50 arbeidsplasser mot sluttet av inneværende år. Nå viser det seg at Curida har fått på plass avtaler på et noe større produksjonsvolum enn først antatt, og det betyr at det det sannsynligvis blir drift med 50 ansatte allerede fra start. Ambisjonen er fortsatt at antall årsverk skal økes ut over året.

Curida-ledelsen påpekte viktigheten av å sørge for at det fortsatt var liv laga for legemiddelproduksjon i Norge. Videre påpekte de at det var viktig for legemiddelindustrien å forberede seg på det «det grønne skiftet», hvor man bør ha et økt fokus på å benytte miljøvennlige råvarer og produksjonsformer.

Vi i Elverum Arbeiderparti gleder oss over det Curida har fått til så langt, og vi skal selvfølgelig også jobbe for at rammebetingelser og vilkår blir så gode som mulig. På den måten ønsker vi å bidra til at det blir en best mulig oppstart for det nye selskapet i Elverum.

You may also like...