Nytt dårlig forslag fra regjeringen!

Lillian Skjærvik er Elverum Arbeiderpartis ordførerkandidat,
hun er kritisk til at regjeringa foreslår å fjerne omstillingsloven.


Regjeringen foreslår å fjerne omstillingsloven, så det blir enklere å legge ned
lønnsomme bedrifter eller flytte dem ut av landet. Dette er håpløs politikk som bygger
ned mulighetene lokalsamfunn har for å omstille seg og skape ny vekst.
Her i Elverum så vi hvor viktig loven var da Takeda Nycomed besluttet å flytte ut den
lønnsomme produksjonen de hadde her. Omstillingsloven gjorde at lokale og
regionale myndigheter kom i dialog med de japanske eierne, vi fikk utløst
omstillingsmidler og vi fikk på plass en trygg omstilling for arbeidsfolkene. Hvorfor er
regjeringen mot dette?

Dette er en lov som skal legge til rette for gode prosesser der det vurderes et bredt
spekter av tiltak. Videre drift skal vurderes. Samhandling med fylkeskommunen og
Innovasjon Norge om forskning og innovasjon skal vurderes. Markedsføringstiltak via
offentlige programmer kan vurderes og også en rekke andre tiltak som reduserer de
negative konsekvensene for de ansatte og for lokalsamfunnet.

Denne loven står i fare for å bli fjernet. Selv om den har vist seg viktig både i Elverum
og i en lang rekke andre kommuner, både i Innlandet og i resten av landet. Grunnen
er at regjeringen sier de vil forenkle lovverket, og fjerne det de opplever som
unødvendige hindringer for at bedriftseierne skal få gjøre nøyaktig som de selv vil.
Men hva med hverdagen for alle ansatte i utsatte bedrifter?

Omstillingsloven betyr trygghet for arbeidstakerne. Den pålegger meldeplikt ved
nedleggelse. Den slår fast at det SKAL være drøftinger før omstilling/nedlegging
skjer. Loven slår fast at bedriftsledelsen skal ha dialog med fylkeskommunen før
nedlegging, fordi fylkeskommunen er en viktig regional utviklingsaktør. Og når
bedriften har mer enn 30 ansatte skal det varsles til NAV og samarbeid derfra. Loven
sikrer forhold som ikke er ivaretatt av arbeidsmiljøloven og hovedavtalen.
Hvis regjeringen får medhold i nedleggelse av loven, blir muligheten for dialog og
meldeplikt tatt bort. Her i Elverum har vi lykkes til de grader med opprettholdelse av
arbeidsplasser og etablering av ny virksomhet som resultat av omstillingsloven og
virkemiddelapparatet.

I formannskapet i Elverum har Arbeiderpartiet bedt om at vi sender inn
høringsuttalelse der vi ber om at loven opprettholdes, rett og slett fordi den er viktig
og nyttig. Jeg er glad for at da saken kom til behandling var det full enighet i
formannskapet, der de andre partiene støttet vårt syn i saken. Omstillingsloven må
bestå. Det styrende må være å skape trygghet for arbeidstagerne, muligheter for
lokalsamfunnet og ryddighet i slike omstillingsprosesser.

Ordførerkandidat for Elverum Arbeiderparti
Lillian Skjærvik

You may also like...