Offensiv økonomisk politikk for framtidas Elverum.

Vi går tøffe tider i møte med kutt og innsparinger. Rådmannens liste med forslag lå klar og ble publisert for offentligheten fredag denne uka. Lista er omfattende, og vil stille store krav til det tverrpoltitiske samarbeidet som nå skal til for å komme i havn med en best mulig løsning for fellesskapet. En stakket stund må hovedfokuset bort fra partipolitiske kjepphester, og de folkevalgte må vurdere hvilke grep som skal gjøres. Når det gjelder utfallet av dette arbeidet er det bare en ting som er sikkert: Det kommer til å gjøre vondt.

Likevel har vi i Elverum Arbeiderparti god tro på at det skal gå an å finne gode løsninger. Ordførerkandidat Ingvar Midthun deler følgende statusoppdatering på facebook nå i dag, søndag 12. april

Revisjon handlings og økonomiplanStore deler av helga mi brukes inne i dette dokumentet. Dette handler om arbeidet for en en bærekraftig kommuneøkonomi som idag er preget av for høye utgifter og for lave inntekter. Vi må ta noen veldig vanskelige kutt, og vi må sørge for noen viktige inntektsgrep. Dette vil merkes av alle. Alle må innse at vi ikke blir bedre enn summen av felles innsats. I morgen kommer Arbeiderpartiet på banen med hvilke grep vi kan støtte for å redusere utgifter og øke inntekter. Nå må alle parter og partier bidra til tøffe grep for en sunnere og bedre kommuneøkonomi. Nå må du og jeg samles om løsninger for framtidas Elverum.

I vårt partiprogram som vi går til valg på i høst har vi også gjort oss noen tanker om dette:
Elverum kommune må være en solid utviklingspartner for alle som vil skape arbeidsplasser og verdier vi kan leve av. I et samarbeid mellom kommunen, de ansatte, næringslivet, landbruket og frivilligheten trekker vi alle med i utviklingen. Skal vi klare det, må vi legge til rette for en offensiv økonomisk politikk for framtidas Elverum. Vi trenger investeringer og ny utvikling, og vi må være ærlige på at vi også trenger inntektene for å få det til. Samtidig trenger vi også en nasjonal satsing på gjennom Innlandsstrategien.

Følgende punkter er noe av det vi mener skal vektlegges for å bygge og styrke en offensiv økonomisk politikk:

  • Styrke samarbeidet mellom kommunene, næringslivet, landbruket og frivilligheten.
  • Bidra til at forutsigbare kommuneplaner og felles retningslinjer brukes for en best mulig utvikling, framfor dispensasjoner og enkeltvedtak.
  • Sørge for fornyelse, endring og effektivisering av det kommunale tjenestetilbudet i samarbeid med de ansatte.
  • Bidra til en strategi for utvikling av Elverum Energi og kommuneskogen i kommunalt eie.
Offensiv økonomisk politikk for framtidas Elverum.