Selektiv hukommelse, Uthus?

Arbeiderpartiet har foreslått kutt i vikarbyråbruken i Elverum gjentatte ganger. Hver gang har Senterpartiet stemt mot. Det er merkelig at Arnfinn Uthus i Østlendingen 24. juli ikke husker dette. Han har jo selv stemt mot oss hver gang. Er det et utslag av selektiv hukommelse, eller hva kommer det av at han slett ikke husker noe av dette?

Jeg husker det godt, så la meg å minne om hva som har skjedd:

Jeg starter i 2008 – da Arbeiderpartiet fortsatt hadde ordføreren i Elverum. Kommunen hadde brukt vikarbyråer og bemanningsselskap for 2,5 millioner kroner det året. Da tallet ble kjent i 2009, tok vi saken opp i kommunestyret og ba om å få vite hvor mye bruken hadde vært så langt i 2009. Vi fikk da vite at det var brukt enda mer i 2009, og fremmet forslag om å stanse bruken av vikarbyråer. I stedet ville vi bygge opp en egen vikarpool der kommunens egne ansatte kunne inngå – og dermed få utvidet stillingsbrøk. Forslaget ble støttet av SV, men stemt ned av samtlige andre partier – også av Senterpartiet som vi på den tiden samarbeidet med. Varaordfører var Arnfinn Uthus den gangen også.

I mars 2011 kom nye tall på bordet, som viste at bruken av private bemanningsselskap og vikarbyråer i Elverum hadde økt ytterligere i 2010. Nok en gang tok Arbeiderpartiet opp saken. Partileder Jørn Øversveen sa det slik: «Elverum Arbeiderparti har gjentatte ganger forsøkt å avskaffe dette, men har hittil ikke lykkes. Vårt alternativ til private byråer i omsorgssektoren er at kommunen selv løser oppgavene – med egne ansatte. Vikarbehovet kan fint dekkes gjennom en kommunal vikarpool, slik det gjøres andre steder i landet. Da har kommunen full kontroll med arbeidsforhold, lønn, overtidsbetaling og pensjonsbetingelser.»

I mai 2011 foreslo Ap følgende: «PRO-avdelingen styrkes med 1 million kroner for å iverksette tiltak der nåværende ansatte får økt sin stillingsandel fra 1. september 2011. Summen utgjør ca 20 månedsverk, eller fem årsverk for tredje tertial. Satsingen skal gi økt grunnbemanning og redusere behovet for vikarer og private bemanningsbyråer. Rådmann legger fram en plan for gjennomføring for formannskapet. Redusert vikarbruk kan gi ytterligere økt grunnbemanning.» SV støttet forslaget.

Men flertallet stemte mot. Ja, de argumenterte for at det var BRA om vikarbyråer og bemanningsselskaper kunne brukes MER, og erstatte faste ansatte. Dette skulle ifølge dem bli billigere. Hvordan kan det ha seg at Arnfinn Uthus ikke husker dette? På den tiden stemte han og Senterpartiet i hovedsak sammen med Ap og SV, men ikke når det gjaldt disse byråene – der gikk Sp hånd i hånd med høyrepartiene.

Så kom valgkampen 2011. Partiene på høyresiden argumenterte sterkt for å få private byråer inn og faste ansatte ut. Ap og SV argumenterte motsatt. Valget endte med seier for de blå, og Erik Hanstad ble ordfører med Arnfinn Uthus som varaordfører. Og det første året de styrte sammen, 2012, ble det en eksplosiv økning i kostnadene til vikarbyråer og bemanningsselskaper – nok en gang til nytteløse protester fra Ap og SV.

I 2014 gikk Senterpartiet på ny sammen med Høyre, Frp og resten av de blå i å utrede om ALLE kommunens ansatte på Jotunhaugen og Lyngholtet sykehjem skulle erstattes av private bemanningsselskaper. Nok en gang argumenterte Ap og SV mot, og ville i stedet styrke den kommunale bemanningen med utvidet stillingsbrøk og egen vikarpool. Til ingen nytte – utredningen ble igangsatt, og skapte stor usikkerhet for både ansatte, pasienter og pårørende. Sykefraværet i sektoren skjøt i været. Husker ikke Arnfinn Uthus dette…?

Våren 2015 stemte Senterpartiet sammen med Ap og SV og fikk skrinlagt privatiseringen av drifta ved de to sykehjemmene. Men allerede i mai var de trygt plassert hos Høyre og Frp igjen. Da kommunestyret behandlet rådmannens kuttpakke for å rette opp i voldsomt overforbruk det foregående året, var reduserte kostnader til vikarer et av de store hovedgrepene fra Ap og SV. Men høyrepartiene – som hadde flertall sammen med Senterpartiet – var ikke interessert i å høre. I stedet ble vi angrepet for å være useriøse og å ha «farlige forslag» når vi foreslo å redusere disse kostnadene. Behandlingen endte med at Høyre trakk sitt eget forslag og i stedet støttet Senterpartiets forslag. «Det viktigste er å stanse Arbeiderpartiet» var argumentasjonen fra Høyres gruppeleder Yngve Sætre. At Arnfinn Uthus ikke husker dette er utrolig.

Så ble dette et tema igjen i valgkampen 2015. Nok en gang tapte de partiene som ville redusere bruken av vikarbyråer – mens Senterpartiet, Høyre og de andre tilhengerne av økt bruk av bemanningsbyråer vant valget. Akkurat dette husker antagelig Arnfinn Uthus, det er jo på grunn av dette han er varaordfører nå.

Nå er det snart valg igjen. Og da løfter vi saken på nytt. Vår ordførerkandidat Lillian Skjærvik foreslo i kommunestyret i juni i år at kutt av vikarbyråkostnader skulle være en del av veien ut av Elverums økonomiske krise. Men nok en gang stemte Arnfinn Uthus og resten av de borgerlige mot oss. Kun SV og MDG støttet oss. Arbeiderpartiet har i mer enn 10 år kjempet mot at millioner av kroner skal øses ut til private vikarbyråer og bemanningsselskap. Vi vil i stedet øke stillingsbrøken for ansatte i kommunen som jobber ufrivillig deltid. Vikarbehovene kan løses slik det løses i andre kommuner – gjennom egne vikarpooler. Det gir bedre arbeidshverdag for de ansatte, mer forutsigbarhet for pasienter og pårørende, lavere kostnader for kommunen og mer trygghet og tilfredshet for alle.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Kommunestyrerepresentant, Elverum Arbeiderparti

You may also like...