Senker ordføreren i Elverum skuldrene for tidlig?

Hedmark Aps fylkestingsrepresentant Bjørn Jarle Røberg-Larsen (bildet) fra Elverum, mener Elverums ordfører Erik Hanstad senker skuldrene altfor tidlig i den viktige saken om veiutbygging RV3/25 gjennom Løten og Elverum, og frykter at veiutbyggingen blir dyrere for innbyggere og næringsliv i regionen vår når regjeringen har valgt å eksperimentere med OPS (offentlig-privat samarbeid) i finanseringen av veien. – Her må alle som er opptatt av utvikling og vekst i vår region jobbe sammen, og stå på. Senke skuldrene kan vi gjøre når veien står klar, sier han i en kronikk som Østlendingen publiserer i dag.

Her er kronikken:

Senker ordføreren i Elverum skuldrene for tidlig?

ETTERLYSER MER INNSATS: Fylkestingsrepresentant Bjørn Jarle Røberg-Larsen (bildet) håper at Elverums Høyre-ordfører Erik Hanstad ombestemmer seg, og fortsatt vil være med i arbeidet for en raskest mulig utbygging av riksvei 3/25 til en lavest mulig kostnad for innbyggere og næringsliv.

ETTERLYSER MER INNSATS: Fylkestingsrepresentant Bjørn Jarle Røberg-Larsen (bildet) håper at Elverums Høyre-ordfører Erik Hanstad ombestemmer seg, og fortsatt vil være med i arbeidet for en raskest mulig utbygging av riksvei 3/25 til en lavest mulig kostnad for innbyggere og næringsliv.

Østlendingen meldte forleden om at Elverums ordfører nå senker skuldrene med tanke på den viktige utbyggingen av RV3/25. – Jeg senker skuldrene nå. Det er ingen grunn til bekymring. Vegen vil bli bygd så raskt som mulig, sa Erik Hanstad til Østlendingen. Det er dessverre stor grunn til å frykte at ordføreren senker skuldrene altfor tidlig.

Frp-toppene Ketil Solvik-Olsen og Bård Hoksrud har også tidligere gitt vei-løfter til Hedmark som de ikke har innfridd. Elverums ordfører kan f.eks høre med ordførerne i Hamar og Ringsaker. Før valget garanterte Frp-toppene penger til rask videreføring av E6 gjennom Hedmark til Oppland. Men pengene kom ikke i statsbudsjettet som Frp og Høyre fikk flertall for i desember 2013. Heller ikke i revidert statsbudsjett i juni 2014 kom de 50 millionene det stod på. Først med statsbudsjettet for 2015 var pengene på plass – svært forsinket målt opp mot løftene som var gitt.

De 50 millionene som trengtes til E6 gjennom Hamar/Ringsaker var beskjedne summer målt opp mot milliardbeløpene som skal investeres i ny riksvei gjennom Løten og Elverum. Å senke skuldrene er neppe det klokeste å gjøre nå. Tvert om gjelder det å jobbe på og fortsatt holde trykket oppe. Veien er ganske viktig nasjonalt – men ENORMT viktig regionalt og lokalt. Hovedtrykket på trafikken i midt-Hedmark er mellom Elverum og Hamar, og investorer er klare til å satse stort på Østerdalsporten og skape inntil 1.000 nye arbeidsplasser i Elverum. Ny riksvei vil rett og slett være et enormt løft for regionen vår.

Men da kan ikke regjeringens eksperimenter med privatisert veifinansiering forsinke utbyggingen. Og da kan ikke ordførerne i berørte kommuner senke skuldrene når de blir presentert for fagre ord og gode løfter fra et parti som så langt vel har brutt flere løfter enn det har innfridd. Det er for lite konkret fra de to Frp-toppene om hvordan de har tenkt å holde framdriften og unngå forsinkelser. De må legge fram forpliktende og troverdige planer for dette, og vi må se framdriften.

At veien i det hele tatt er i fare for forsinkelser, skyldes ene og alene regjeringens iver etter å eksperimentere med finansieringen. Det har hittil vært viktig drahjelp for fylkespolitikerne at ordførerne i Løten og Elverum både har vært tydelige på veiens viktighet og på gjennomføringshastigheten. Det kan de være framover også.

Det er regjeringen og politisk ledelse i samferdselsdepartementet som har satt RV3/25 i spill. Erik Hanstad har som Høyre-ordfører i den største berørte kommunen gjort et viktig arbeid så langt, og vil også kunne ha en viktig rolle i fortsettelsen. Jeg tillater meg å håpe at Erik Hanstad ombestemmer seg. Vi trenger Elverums ordfører med oss i dette arbeidet. Siden han har en partitilknytning som mange andre av oss som er entusiastiske for RV3/25-utbyggingen ikke har, har han også en annen mulighet for å bli hørt i regjeringen. Her må alle som er opptatt av utvikling og vekst i vår region jobbe sammen, og stå på. Senke skuldrene kan vi gjøre når veien står klar.

Da fylkeskommunen var ansvarlig for veigarantien, var fylkestinget opptatt av å få bompenge-kostnaden lavest mulig og at bommene skulle stå kortest mulig for å redusere belastningen for innbyggere og næringsliv til et minimum. Veien skal fortsatt finansieres av bompenger, men etter regjeringens snuoperasjon må bilistene nå betale for fortjenesten til investorene i tillegg til å betale for selve veien. Dette kan løses enten ved at bompengene blir høyere, eller ved at bommene blir stående lenger. Begge deler er dårlige løsninger for Elverum, Løten og Hedmark. Det er faktisk nå vi trenger å holde trykket oppe for å tvinge regjeringen til å levere det de lover og for å hindre at innbyggere og næringsliv skal måtte betale mer enn de må for denne viktige veien i regionen vår.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen
fylkestingsrepresentant, Hedmark Arbeiderparti

You may also like...