Stopp sentraliseringen – Ikke legg ned trafikkstasjonen i Elverum!

Stopp sentraliseringen – Ikke legg ned trafikkstasjonen i Elverum!

Etter at regjeringen mottok konsulentrapporten fra Capgemini Consulting, vurderer de nå nedleggelse av Trafikkstasjonen i Elverum, samt en nedgradering av Hamar, Kongsvinger og Tynset.

Regjeringens plan dersom man følger forslaget fra konsulentselskapet er å legge ned 26 av landets 75 trafikkstasjoner, i tillegg vil 22 av trafikkstasjonen omgjøres til såkalte servicekontor eller oppmøtested for oppkjøring.

I dag tilbyr Statens Vegvesen førerprøve for klasse B og kontroll av lette kjøretøy, i tillegg til registrering av kjøretøy og teoriprøve. Kontrollvirksomheten er allerede besluttet flyttet til Ånestad når nye Rv3/25 står klar.

Innsparingen er planlagt med en økonomisk gevinst på 360 millioner kroner, men er det samfunnsøkonomisk lønnsomt av den grunn?

Det er i disse dager også kommet fram at 1500 ansatte i Statens Vegvesen skal få seg ny arbeidsgiver, hvorvidt det er Nye Veier, Fylkeskommunene eller andre som tar over deler av denne arbeidstokken er foreløpig uvisst.

Det er riktig at mange av oppgavene som til i dag har krevd oppmøte på trafikkstasjonen, nå kan utføres digitalt, det betyr likevel ikke at alle har denne muligheten. Infrastrukturen i Norge og i Hedmark er enda ikke god nok til å ta det for gitt at alle kan løse sine oppgaver via digitale løsninger.

Statens vegvesen skal nå vurdere sin struktur over hele landet, og vil komme med sin vurdering innen mai, da bør trafikkstasjonen i Elverum minimum ha status som et servicekontor. Trafikkstasjonen i Elverum ble ombygd og betraktelig fornyet så sent som sommeren 2015, det ga en kostnad på rundt 18 millioner kroner. Elverum skal dekke hele Sør-Østerdal og deler av Solør, når tilbudet i Kongsvinger, Hamar og Tynset i tillegg er tenkt svekket, vil dette få betydelige konsekvenser for Hedmark.

Dette handler om folks nærhet til tilbudene, og så klart også om arbeidsplasser. Den betydelige besparelsen det legges opp til vil gi betydelig færre arbeidsplasser, svekke tilbudet og sentralisere nok et statlig tilbud.

Derfor krever Elverum Arbeiderparti at:

  • Trafikkstasjonen i Elverum ikke legges ned, og minimum må være et servicekontor for Sør-Østerdal.

You may also like...