Stort engasjement i Sørskogbygda

Mange hadde funnet veien til Sørskogbygda samfunnshus på åpent
bygdemøte i kveld. Og de aller fleste stilte opp for fotografering.

Det varslede bygdemøtet i Sørskogbygda samfunnshus ble avholdt i kveld som planlagt, og jammen var det godt oppmøte og stort engasjement. Vi telte ca 70 fremmøtte. Dette er like mange som vi klarte å samle til bymøte i Leiret, noe som tyder på at det er stort engasjement og en mobilisering på ute bygdene i Elverum kommune for øyeblikket. 

Vi skal referere mer av innholdet i møtet i dagene som kommer, men har lyst til å starte med slutten: Når ordet ble fritt den siste drøye halvtimen ble det ganske tydelig hvilke hovedtemaer folk var opptatt av. Nemlig faren for nedleggelse av bygdeskoler og Sætre. Og det var ikke bare sørskogbygdinger som hadde møtt opp, det var også folk fra Nordskogbygda som tok ordet i «åpen runde».
– Dette begynner å bli ganske slitsomt, sa en av de fremmøtte. Hvordan skal vi klare å finne roen, fokusere på muligheter og gode løsninger ute på bygda, samtidig som politikerne nede i Leiret diskuterer en gang i kvartalet om vi skal få beholde skolen vår eller ikke?

– Jeg skjønner godt at folk kanskje kvier seg for å flytte til Nordskogbygda eller Sørskogbygda nå som alt virker så usikkert. Denne stadige nedleggingsdebatten er ikke akkurat med på å bygge godt omdømme og trua på at det er liv laga i bygdene i Elverum.

Ingvar Midthun og Jørn Øversveen kunne garantere at Elverum Arbeiderparti skulle fortsette å jobbe for å beholde både Sætre og skolene. Om Sætre hadde Midthun blant annet dette å si:
– I Elverum Arbeiderparti velger vi å ikke definere Sætre som en del av problemet, men som en del av løsningen. 1. mai i år børstet vi støvet av en gammel arbeiderpartiparole, nemlig «By og land, hand i hand». Denne parolen er dagsaktuell i kommunen vår, slik det politiske bildet ser ut akkurat nå. Det er helt klare signaler fra Elverum Høyre om at de kommer til å arbeide videre for nedleggelse av Sætre og skolene, hvis de vinner høstens valg.

Vi i Elverum Arbeiderparti mener at bygdene er viktige – og en ressurs for kommunen vår, og slik ønsker vi at det fortsatt skal være. For å si det med en litt humoristisk vri: I tidligere debatter har vi hørt at tennene er en del av kroppen. På samme måte mener vi at bygdene er en del av Elverum, avsluttet Ingvar Midthun. Sammenlikningen vakte allmenn munterhet i forsamlingen.

You may also like...