Tallene gir ikke det fulle bildet, Høyre!

Elverum Arbeiderpartis Varaordførerkandidat Magnus Stenseth, mener det må satses for å skape arbeidsplasser i Elverum. Da nytter det ikke å gjøre som posisjonen i dag, og gjemme seg bak tall som ikke gir det fulle bildet.

 

For en tid tilbake, nærmere bestemt onsdag 03.04 var Høyres Yngve Sætre ute med et tilsvar til Østlendingens kommentator Arve Øverby i leserbrevspalten. Blant tilsvarene fra Sætre brukes det tall som et forenklet svar på at arbeidsvekstproblemene ikke finnes i Elverum slik flere de siste månedene har tatt til orde for, og Sætre som er en del av den borgerlige blokka som styrer i Elverum, ser tydeligvis fortsatt ikke utfordringene som finnes i kommunen. Det hoppes bukk over alle påstander og bevis for at vi har en veg å gå.

Sætre påstår at det ikke er mangel på arbeidsplasser i Elverum slik Øverby og Ingerid Arnesen med flere har tatt til orde for. Han bruker arbeidsledighetstallene som på 1,7% som bevis på at Elverum er langt foran i næringsarbeidet og absolutt ikke har noen utfordringer. Samtidig glemmer Sætre vesentlige utfordringer som burde være godt kjent.

Ingerid Arnesen er blant de som påpeker at hun og andre ikke flytter hjem til Elverum uten å vite at det er arbeid å få. Høyre og Senterpartiet har selv gått inn for en betydelig befolkningsvekst de neste årene. Det krever tilrettelegging for at flere skal flytte hjem. I denne sammenhengen er det altså mangel på arbeidsplasser – selv om det ikke synes i arbeidsledighetstallene. Potensielle hjemflyttere og arbeidstakere vises ikke i statistikken før de faktisk har flyttet hjem!

Vi har også en annen grunn til å være bekymret. Vi har innbyggere i Elverum som forsøker så godt de kan å overleve på en 14, 7% stilling, og som ikke melder seg arbeidsledig av flere årsaker. Mange av dem føler seg heldige med et bein innenfor og definerer seg selv som i arbeid, selv om de jobber lite. Det er heller ikke til å komme unna at å melde seg arbeidsledig er et tabu for mange, og mange drar det så langt det er mulig før man velger å melde seg på NAV. Det betyr ikke at inntekten er grei og at det er arbeidsplasser nok. De står ikke i statistikken fordi de helst ikke vil, eller fordi man kanskje ikke vet hva man har rett på.

Vi kommer heller ikke unna at Elverum er en studentby med mange studenter som gjerne vil jobbe ved siden av studiene, men når mange av dem ikke har bostedsadresse i Elverum, synes de ikke i statistikken. Ungdom vil jobbe, og vi vil jo gjerne at studenter skal sikre seg egenkapital til å kjøpe bolig og stifte familie i Elverum i framtiden.

Elverums mangel på arbeidsplasser påvirker også regionen rundt oss. Elverumsinger som gjerne skulle jobbet i egen kommune, men som i dag pendler nabokommunene. Med færre arbeidsplasser står vi også i fare for at det blir en regionkamp om arbeidstakere. Det må vi unngå. Vi må styrke næringslivet i vår region slik at flere velger å både bo- og arbeide i Elverumsregionen. Da må også Høyre og Senterpartiet faktisk innse at vi har utfordringer og ikke forsøke å dekke til problemene med tall som ikke viser hele bildet.

Vi må også bidra til at våre nabokommuner ikke svekkes. Vi må sammen innse at man som regionsenter må forstå at behovet ofte er større enn det som vises på papiret. Elverum skal være motoren i utviklingen, da må også tilbudene dekke den faktiske etterspørselen!

Når Ingerid Arnesen med flere påpeker et behov, må vi ta inn over oss at tallene vi sitter på kanskje ikke er dekkende for situasjonen vi står i. Vi må se statistikken i sammenheng med hva slags kommune vi vil at Elverum skal være!

Magnus Stenseth, varaordførerkandidat Elverum Ap

You may also like...