Valgflesk fra varaordfører Arnfinn Uthus

I Østlendingen 13.juli går varaordfører Arnfinn Uthus ut og foreslår reduksjon i godtgjøringen til ordfører, noe som også vil medføre reduksjon til varaordfører, formannskaps medlemmer og komitéledere. Det grenser til det komiske at det er nettopp varaordføreren som foreslår dette på vegne av posisjonen. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016, i kommunestyremøtet 17.12.2015, advarte undertegnede mot å øke varaordfører sin godtgjørelse og arbeidstid. Noe som ville medføre en årlig ekstra kostnad på ca. Kr. 300.000.-


Jeg foreslo å fordele oppgavene på de øvrige formannskapsmedlemmene og kommunestyrerepresentantene som en dugnad uten ekstra kostnader. Den økonomiske situasjonen den gang var ikke spesielt mye bedre enn dagens. Men posisjonen, det vil si Høyre, Senterpartiet, Frp, Venstre og Team Elverum vedtok ekstrakostnaden som i løpet av fire år har kostet kommunen minst én million kroner. Fire år senere prøver varaordføreren å gi inntrykk av at han tar ansvar!

Valgflesk.

Valgflesk fra varaordfører Arnfinn Uthus