Ap vil beholde Sørskogbygda skole!

Sørskogbygda er et av de tre bygdesentrene i Elverum, og akkurat slik det fremgår i kommuneplanens samfunnsdel skal dette være et satsningsområde. Det er Elverum Arbeiderparti helt enige i, og vi går derfor klart og tydelig inn for å bevare Sørskogbygda skole. Et bygdesenter trenger skola som et lim i lokalsamfunnet der butikk, og forsamlingslokale er en viktig styrke for bygda.Med over 70 elever på skolen, skal Sørskogbygda ha livets rett også i framtidas Elverum. Vi skal ha tilbud i både i by og bygd mener Arbeiderpartiet akkurat slik det fremgår i vårt partiprogram!

Ap vil beholde Sørskogbygda skole!