Aktuelt

Lærlingene er framtiden!

Lærlingene er framtiden!
Foto: Fotograf Lars Bryhn

Elverum Arbeiderparti jobber for flere lærlingplasser i Elverum. Vår varaordførerkandidat Magnus Stenseth forklarer i dette leserbrevet hvorfor denne satsninger er så viktig!

For en stund siden var jeg på besøk hos Elverum Tekniske Verksted og møtte en hel gjeng med mekanikerlærlinger som skrudde på Forsvarets kjøretøy, og en børsemakerlærling som bedrev millimeterpresisjon for å lage et perfekt våpen. Lærlingene på verkstedet er framtidas mekanikere og børsemakere, yrker som trenger reel praksis for å kunne utøves på beste vis.

I Elverum Kommune har vi i dag 18 lærlinger ansatt i kommunen. Det er alt fra kontorarbeidere til barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere som gjennom lærlingtiden får den nødvendige praksis for å kunne utøve sitt yrke og få et fagbrev som bevis på gjennomført skolegang.

Elverum Ap og Stortingsbenken på besøk på Elverum Tekniske verksted, hvor lærlingene er i sentrum!

Elverum Arbeiderparti mener det er på høy tid å ta inn flere lærlinger i kommunen, kun slik vil vi kunne møte framtidas utfordringer, for i dag er det nærmest blitt umulig å få seg arbeid uten den rette kompetansen. Elverum er en studentby, men også vertskommune for videregående opplæring på Elverum Videregående skole, det forplikter og det gir oss muligheter.

I 2040 vil det i Elverum kommune være dobbelt så mange over 80 år som det er i dag, nærmere 2000 antyder SSB-utregningene. Flere eldre betyr også at flere vil ha behov for omsorgstjenester, som igjen betyr at vi må ha betydelig flere hender i arbeid. I 2035 vil Norge mangle 18.000 årsverk av helsefagarbeidere, det er en utfordring også Elverum kommune må bidra til å løse mener Arbeiderpartiet.

Eldrebølgen slår hard innover landet i årene som kommer, derfor må satsningen starte nå. Det handler både om å sikre viktige hender i eldreomsorgen, men også om å bidra til at flere velger helsefag og at flere fullfører videregående skole. Elverum kan altså ikke forvente å hente helsefagarbeidere fra utenfor kommunen i framtiden, denne utfordringen slår inn over hele landet og kampen om flere hender er allerede i gang.

Befolkningsframskrivningen til SSB har ikke slått helt som forventet, men uansett tyder det meste på at det vil bli flere og flere eldre. I 2040 vil befolkningen over 80 år være doblet, og det betyr nye utfordringer som må løses. Den jobben må starte nå, mener Elverum Ap.

Elverum Arbeiderparti har ved flere anledninger foreslått å øke antall lærlinger i Elverum, både gjennom våre budsjettforslag, og gjennom et ønske om en opptrappingsplan for lærlinger i Elverum. Dessverre har begge deler blitt nedstemt av posisjonen, og antall lærlinger i Elverum har stagnert de siste 8 årene.

KS opererer med et måltall på 2 lærlinger per 1000 innbygger, Elverum har dermed en del å gå på for å nå den nasjonale «normen». Arbeiderpartiet mener at et minimum bør være 1 lærling per 1000 innbygger. Vi mener at investering i lærlinger er en betydelig og rimelig investering gitt de utfordringene vi står ovenfor, ikke minst handler dette om å skape arbeidsplasser!

Av omkring 50 ansatte ved Elverum tekniske verksted er 4 lærlinger. Forsvaret er en offentlig instans, og gjør en god jobb å sikre viktig kompetanse inn i framtiden, det må også kommunen ta ansvar for på sine fagområder.

Vi liker å sammenligne oss med kommuner som Ringsaker, der det i dag er 63 lærlinger i kommunen. Samtidig har Stor-Elvdal med sine 2500 innbyggere 12 lærlinger. At Elverum kun har 18 lærlinger, mener vi er altfor defensivt. Elverum Arbeiderparti vil satse på lærlinger. De er en ressurs vi må ta i bruk, og derfor vil vi å øke antallet læringer til 1 per 1000 innbygger, og få på plass en langsiktig opptrappingsplan for lærlinger i Elverum!

Magnus Stenseth, varaordførerkandidat Elverum Arbeiderparti

«Vil du ha det som Margit?»

«Vil du ha det som Margit?»

Margit på 83 år bor alene og er avhengig av tjenester fra kommunen for at hun skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Hun opplever at det til tider kan komme ti forskjellige ansatte til henne i løpet av en uke. De skal hjelpe henne med stell morgen og kveld. Fordi hun må forholde seg til så mange ansatte blir hun utrygg og usikker. Hun kjenner dem ikke så godt og føler at hun ikke kan stole på at hjelpen hun skal ha blir gjennomført slik hun er vant til. Hun må ofte gjenta hva hun trenger hjelp med og hvordan dette skal gjøres.

De mange ulike ansatte, om de er faste i deltidsstillinger eller innleide fra vikarbyråer, medfører at det oppstår lite kontinuitet og forutsigbarhet for Margit i hennes situasjon.

Vil du ha det slik?

Vi i Elverum Arbeiderparti vil ikke at våre innbyggere som mottar tjenester skal ha det slik!

For at Margit og du skal slippe å føle på utrygghet og uforutsigbarhet, må vi ha ansatte i hele og faste stillinger. For at vi i Elverum kommune skal kunne få bukt med deltidsproblematikken må vi, som vår ordførerkandidat Lillian Skjærvik gikk ut med, slutte å kjøpe tjenester fra vikarbyråer ved sykefravær, men i stedet fylle opp ubesatte stillinger med egne ansatte.

For å få dekket opp ved sykefravær, kan løsningen være som Lillian Skjærvik og Bjørn Jarle Røberg-Larsen foreslår i tidligere innlegg. Det kan for eksempel være å ha en vikarpool med ansatte som er kjent med at de kan jobbe på ulike arbeidsplasser der vikarbehovet oppstår.

Elverum bruker desidert mest av alle kommunene i Hedmark på vikarbyå, viser statistikken fra Norsk Sykepleierforbund. Det er en utvikling Elverum AP vil snu!

Faste heltidsansatte er grunnmuren i arbeidslivet og hele og faste stillinger må være hovedregelen. Dette sikrer den enkelte ansatte og tjenestemottaker trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Slik trygghet fører til at den enkelte arbeidsplass får mer igjen i form av motiverte, kompetente og omstillingsdyktige arbeidstakere som skaper større verdier og tjenester med høy kvalitet. I tillegg vil kommunen få tilfredse tjenestemottakere slik som Margit, som vil føle seg sett og ivaretatt av kjente ansatte de har et tillitsforhold til. 

Uønsket deltid, midlertidige ansettelser og bruk av vikarbyrå er noen av de største truslene mot et organisert, anstendig og trygt arbeidsliv.

Elverum Arbeiderparti vil fortsette jobben med heltidskultur, slik at ansatte i Elverum kommune kan få tilbud om hele og faste stillinger.

Jeanette Evensen, Listekandidat for Elverum Arbeiderparti

Elverum Ap foreslår lavere arbeidsgiveravgift

Elverum Ap foreslår lavere arbeidsgiveravgift

VIL SKAPE VEKST: Elverum Aps ordførerkandidat Lillian Skjærvik mener redusert arbeidsgiveravgift vil bidra til vekst i Elverum. Her på Elverum Sveiseverksted AS sammen med lærling William Johansen, stortingsrepresentant Terje Aasland, varaordførerkandidat Magnus Stenseth og Jan Skjærbekk fra Elverum Sveiseverksted AS.
Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

– Utviklingen i Elverum har gått i feil retning over mange år. Det er på tide med kraftige virkemidler for å skape ny vekst og utvikling, sier Elverum Arbeiderpartis ordførerkandidat Lillian Skjærvik. Partiet tar nå til orde for lavere arbeidsgiveravgift i Elverum. – Absolutt interessant, sier stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap).

Skjærvik mener at Elverum bør likestilles med nabokommunene og med Kongsvinger. Sammen med varaordførerkandidat Magnus Stenseth møtte hun stortingsrepresentant Terje Aasland på nylig etablerte Elverum Sveiseverksted AS for å snakke om de lokale utfordringene på arbeidsmarkedet.

– Må bli mer offensive
– Vi må ha tiltak som virker. Kommunen må ha et mye mer offensivt arbeid for å skape nye arbeidsplasser, men også statlige virkemidler kan hjelpe oss. Vi er ikke lenger det vekstområdet vi var, og arbeidsgiveravgiften bør derfor ned også i vårt område, mener Skjærvik. Arbeidsgiveravgiften i Elverum er på 14,1 %, mens veldig mange andre kommuner har redusert sats. – Det er bare Elverum, Hamar, Ringsaker og Stange som har full sats i Hedmark. Situasjonen i Elverum er nå mer sammenlignbar med Kongsvinger enn med Hedmarken-kommunene. I Kongsvinger er det redusert sats, det bør det også bli i Elverum, sier Skjærvik.

Terje Aasland er nestleder i Stortingets næringskomité, og mener det er interessante tanker Skjærvik har. – Det er absolutt interessant. Den differensierte arbeidsgiveravgiften er en del av de statlige virkemidlene for å utjevne regionale forskjeller og for å skape vekst og utvikling i næringssvake områder. Hvilke kommuner som har reduserte satser blir jevnlig revidert, og Elverum Aps tanker her er aktuelle å se på ved neste revidering, mener Aasland.

Liker Elverum Aps forslag
Også Jan Skjærbekk ved Elverum Sveiseverksted AS støtter initiativet. – Vi konkurrerer med sveisebedrifter i andre regioner, og ser at vår kostnad på arbeidskraften er høyere enn konkurrentenes. Det betyr at vi kan miste jobber til selskaper andre steder i landet fordi Elverum har full arbeidsgiveravgift, sier han. – Kostnaden på arbeidskraft er en viktig faktor når vi regner prisen på oppdrag, og redusert arbeidsgiveravgift i Elverum vil rett og slett gjøre oss bedre rustet til å vinne oppdrag rundt om i landet. Noen få prosent i reduksjon utgjør mye totalt for oss, sier Skjærbekk.

Lillian Skjærvik har nylig lansert en politisk dugnad for å gjøre Elverum mer attraktiv for nye fylkeskommunale arbeidsplasser i forbindelse med regionreformen. Nå vil hun også ha et mer offensivt arbeid for private arbeidsplasser. – Vi må jobbe bredt. Om jeg blir ordfører etter valget i september, vil en av hovedoppgavene være å snu den utviklingen som Elverum nå er inne i. Vi må vokse mer igjen, og da er jobbing for flere arbeidsplasser det aller viktigste vi gjør, sier hun.

– Å skape jobber i vår region handler om mye. Tilgjengelige og klargjorte næringsarealer, økonomiske støtteordninger, hjelp med risikoavlastning, tilgang til kompetanse og en plan for lærlingeplasser som gjør at vi utdanner framtidas fagarbeidere i vårt område er helt nødvendig for at Elverum skal lykkes. Det nytter ikke å være passive her. Arbeiderpartiet vil sette dette arbeidet i første rekke om vi vinner valget til høsten, sier Skjærvik.

Mer og bedre utvikling i Elverum

Mer og bedre utvikling i Elverum

«Et nesten enstemmig kommunestyret har nylig vedtatt en byplan for Elverum. Målet er mer og bedre utvikling av hjemstedet vårt. Som lokalpolitiker er jeg opptatt av hvordan vi kan ivareta og utvikle kommunens ansvar for gode barnehager, skoler og en omsorg og velferd som når fram til alle som trenger det. Skal vi få til det, må vi gjenskape innbyggerveksten og styrke en næringsutvikling som spiller på lag med nye klimamål, fordi summen av dette er selve «motoren» vår.»

Ingvar Midthun, gruppeleder i Elverum Arbeiderparti Read more