En avtale for Framtidas Elverum

Elverum Arbeiderparti har inngått et samarbeid som gjør Lillian Skjærvik til ordfører i Elverum og som gir Arbeiderpartiet 4 plasser i formannskapet, og en egen varaliste for formannskapet.

Avtalen er mellom Elverum Arbeiderparti, Elverum SV og Elverum FrP. 

Denne avtalen var viktig for både Arbeiderpartiet og SV, dessverre klarte vi ikke å bli enige med MDG. 

Derfor har vi slik medlemsmøte i Elverum Ap ba om vært nødt til å jobbe bredere for å få til en god avtale. I kveld har Elverum Ap, Elverum Sv og Elverum FrP, derfor signert vedlagt avtale.

Slik det framgår vil det fortsatt jobbes for brede løsninger i Elverum, og vi vil fortsette dialogen med de andre partiene også i de kommende uke og videre i perioden.

En avtale for Framtidas Elverum