Et stortingsvalg for Elverum

Høstens stortingsvalg er også et valg for Elverum. Det store valget handler om hva vi vil med landet vårt og med velferden og fellesskapet vårt. Det er uholdbart at antallet barn som lever i familier med vedvarende svake inntekter øker i Norge.

Elverum Arbeiderpartis gruppeleder, Ingvar Midthun påpeker hvorfor årets Stortingsvalg er et viktig valg for Elverum.

Det er underlig at de rikeste blant oss skal belønnes til mer innsats med skattelettelser, mens de som er svakere rustet i hverdagen skal belønnes til innsats med mindre penger til husleia, mat og gode opplevelser. Stortingsvalget handler om at vi trenger en annen innretning for landet.

En innretning som bygger ned forskjeller og sikrer økonomi, utdanning og tiltak for de som sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet.

Derfor må NAV/Oppfølgingstjenesten oppsøke og hjelpe unge opp til 30 år, ikke bare til de fyller 21 år, som i dag. Det betyr at NAV må få ansatt flere ungdomsveiledere og etablere flere ungdomsteam, slik at flere ansatte kan bidra med enda mer støtte for å få unge ut i arbeidslivet.

Valget handler også om kommuneøkonomi, og hvordan våre lokalsamfunn best kan rigges for framtida. Vi må ha en regjering som ser potensialet i hele landet, og som derfor tilfører hele landet flere ressurser i form av målrettede satsinger i næringslivet, skogen og landbruket.

Arbeiderpartiet vil bruke nærmere 3,5 milliarder mer på kommunene og fylkeskommunene. Det er penger vi skal styre til viktige tilbud for folk flest! Elverum kommune ville på denne måten ha fått 9,41 millioner kroner mer i statlig rammetilskudd. Det er penger nok til åtte nye sjukehjemsplasser eller 13 flere lærere i grunnskolen.

Uansett, vil det være friske millioner som kan bidra til videreutvikling av Elverum, våre skoler og vår velferd. Dette er viktige byggeklosser for trygge liv, veier til utdanning og senere inntektsgivende arbeid. Det er ikke slik at våre velferdsordninger først og fremst «truer velferden i framtida», det er motsatt.

Gjennom mange tiår har Arbeiderpartiet ledet an med velferdsordninger og fellesskapsløsninger som skal forebygge forskjeller og sørge for at alle er med i samfunns- og arbeidslivet. Det har gjort landet vårt til et av verdens beste samfunn. Selvsagt er ikke alt godt nok i Elverum og resten av landet, og selvsagt står nye oppgaver i kø. Høstens stortingsvalg handler om at vi skal møte alt dette med løsninger for at alle skal med, det er det virkelig store oppdraget: bygge ned forskjeller og sørge for at vi alle blir sett og anerkjent som ressurser og medmennesker med muligheter. Godt valg for Norge – godt valg for Elverum!

Ingvar Midthun
Gruppeleder, Elverum Arbeiderparti

Et stortingsvalg for Elverum