Heltid er løsningen

Sykepleier Kristin Johansen (26) fra Elverum er utsatt for ufrivillig deltid. Østlendingen skrev nylig om henne. Hun og tusenvis av andre får ikke en heltidsstilling selv om de ønsker det.

Fagforbundet og Arbeiderpartiet vil at kommunene skal tilby flere hele stillinger. Forutsetningen er mer penger til kommunene og en lovfestet rett til heltid.

Heltid gir lån
Kristin Johansen jakter vakter. Det gir uforutsigbare dager. Mange slutter å planlegge sosiale aktiviteter. De venter på telefonen om å steppe inn førstkommende helg eller om noen timer. For unge i etableringsfasen er det høye krav til egenkapital og fast inntekt for å få lån i banken. En heltidsstilling er gjerne det som utløser at banken endelig sier ja til lån til bolig. Hvis vi ønsker at flere unge skal bosette seg i kommunen, er heltid også en del av løsningen på dette.

Heltid angår mange
Ufrivillig deltid er en utfordring særlig innen helse- og omsorg, men også i barnehager og skoler. Mangel på hele stillinger er ikke bare et problem for ansatte, men også for den som mottar tjenester og for lederne.

Heltid blir lovfestet
En lovfestet rett til heltid innebærer at kommunene er pliktige til å lyse ut hele stillinger med mindre de kan bevise at det ikke er behov for en hel stilling. Økt bemanning og nye turnusordninger gir mer stabilitet for de som mottar tjenestene, ansatte som jobber i faste team og ledere som kan bruke mindre tid på å kalle inn ekstravakter og mer tid på ledelse.

Heltid virker
Sykefraværet er stort innen helse og omsorg. Målet er ikke å få ned sykefraværet i betydningen av at syke holder seg på jobb, men å få bort arbeidspresset og slitasjen på de ansatte; på det som gjør ansatte syke. Når flere heltidsstillinger bidrar til å redusere belastningen på de ansatte, er dette god samfunnsøkonomi.

Leder Jeanette Evensen Olsen, Fagforbundet Elverum
Nestleder Bente I. Aaland, Elverum Arbeiderparti

 

Heltid er løsningen