Innlandets framtid ligger i skogen!

Leserinnlegg fra Pål Sundt Finstad og Magnus Stenseth,
Kommunestyrerepresentanter for Elverum Arbeiderparti.
De etterlyser bruken av skogen i framtidens Hedmark!

 

Mandag 13.januar ble det kjent at store selskap gikk sammen og skapte klyngen Norwegian Wood Cluster. Et bredt samarbeid som skal sette Innlandet på kartet internasjonalt.

Framtiden ligger i fornybare ressurser, selv om vi kan utvikle og skape mye, finnes fortsatt uante muligheter i en bransje som nå ønsker å røske tak i utfordringene og møte framtida i klar takt med det grønne skiftet.

Treet kan brukes til det meste, alt fra plank, limtre og flis, til fyring, mat og drivstoff. Dette er kun noen av mulighetene som vi allerede kjenner, det er nå tiden for å satse og bli best i verden på bruk av ressursen vi har rett utenfor stuedøra vår i Innlandet. Det er svært gledelig å se at store selskaper nå samler seg i Innlandet med et mål: Bli best i verden på tre!

Tiden for å tenke nytt, smart og fornybart er inne for fullt, det er nå opp til oss å utnytte ringvirkningene, skape nye utvikling og legge til rette for ny bruk av skogen. Mange kjente selskaper er med i den nystartede klyngen, og det åpnes for at flere skal bidra og dra nytte av klyngen som ble etablert i Ringsaker 13.februar.

Vi håper også at aktører som Tretorget kan være en viktig bidragsyter i dette samarbeidet. Tretorget har vært en viktig samarbeidspartner for regionen med tanke på bruk og utvikling av produkter i tre, og bruk av tre i det offentlige rom.

De bør aktivt inn i denne klyngen om muligheten åpner seg, med sin erfaring på bruk av treet i bygg, kan de bidra til nyskapning og nytenking, sammen med store aktører som ser nye muligheter. Den nyetablerte Cluster-klyngen burde i framtiden dekke både private og offentlige aktører som kan dra nytte av prosjektet, til alles fordel.

Det offentlige vil kunne være en viktig aktør i det videre arbeidet, med alt fra tilrettelegging lokalt og regionalt, til å sørge for tilgjengelige ressurser for nyskapning. I så måte er det viktig at det offentlige også sitter på egne ressurser som forvaltes av staten selv, Statskog bør derfor holdes i statlig eie og ikke selges ut for enhver pris. Vi er vel ikke interesserte i å miste råderetten over viktige fornybare ressurser solgt ut til utenlandske eiere?

Vi ser etter hvert et nytt gigantisk trebygg ta form i Brumunddal, Elverum kjemper for å bevise sin status som trebyene og vi ser et marked som er villige til å satse på bruk av tre, som en fornybar ressurs i alt fra drivstoffproduksjon, til bruk i bygg og i matproduksjon.
Det lover godt for framtida i Innlandet, det er bare å brette opp ermene og begi seg ut i et skogens-eventyr!

Magnus Stenseth og Pål Sundt Finstad
Kommunestyrerepresentanter Elverum Arbeiderparti

Innlandets framtid ligger i skogen!