Lærlingene er framtiden!

Foto: Fotograf Lars Bryhn

Elverum Arbeiderparti jobber for flere lærlingplasser i Elverum. Vår varaordførerkandidat Magnus Stenseth forklarer i dette leserbrevet hvorfor denne satsninger er så viktig!

For en stund siden var jeg på besøk hos Elverum Tekniske Verksted og møtte en hel gjeng med mekanikerlærlinger som skrudde på Forsvarets kjøretøy, og en børsemakerlærling som bedrev millimeterpresisjon for å lage et perfekt våpen. Lærlingene på verkstedet er framtidas mekanikere og børsemakere, yrker som trenger reel praksis for å kunne utøves på beste vis.

I Elverum Kommune har vi i dag 18 lærlinger ansatt i kommunen. Det er alt fra kontorarbeidere til barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere som gjennom lærlingtiden får den nødvendige praksis for å kunne utøve sitt yrke og få et fagbrev som bevis på gjennomført skolegang.

Elverum Ap og Stortingsbenken på besøk på Elverum Tekniske verksted, hvor lærlingene er i sentrum!

Elverum Arbeiderparti mener det er på høy tid å ta inn flere lærlinger i kommunen, kun slik vil vi kunne møte framtidas utfordringer, for i dag er det nærmest blitt umulig å få seg arbeid uten den rette kompetansen. Elverum er en studentby, men også vertskommune for videregående opplæring på Elverum Videregående skole, det forplikter og det gir oss muligheter.

I 2040 vil det i Elverum kommune være dobbelt så mange over 80 år som det er i dag, nærmere 2000 antyder SSB-utregningene. Flere eldre betyr også at flere vil ha behov for omsorgstjenester, som igjen betyr at vi må ha betydelig flere hender i arbeid. I 2035 vil Norge mangle 18.000 årsverk av helsefagarbeidere, det er en utfordring også Elverum kommune må bidra til å løse mener Arbeiderpartiet.

Eldrebølgen slår hard innover landet i årene som kommer, derfor må satsningen starte nå. Det handler både om å sikre viktige hender i eldreomsorgen, men også om å bidra til at flere velger helsefag og at flere fullfører videregående skole. Elverum kan altså ikke forvente å hente helsefagarbeidere fra utenfor kommunen i framtiden, denne utfordringen slår inn over hele landet og kampen om flere hender er allerede i gang.

Befolkningsframskrivningen til SSB har ikke slått helt som forventet, men uansett tyder det meste på at det vil bli flere og flere eldre. I 2040 vil befolkningen over 80 år være doblet, og det betyr nye utfordringer som må løses. Den jobben må starte nå, mener Elverum Ap.

Elverum Arbeiderparti har ved flere anledninger foreslått å øke antall lærlinger i Elverum, både gjennom våre budsjettforslag, og gjennom et ønske om en opptrappingsplan for lærlinger i Elverum. Dessverre har begge deler blitt nedstemt av posisjonen, og antall lærlinger i Elverum har stagnert de siste 8 årene.

KS opererer med et måltall på 2 lærlinger per 1000 innbygger, Elverum har dermed en del å gå på for å nå den nasjonale «normen». Arbeiderpartiet mener at et minimum bør være 1 lærling per 1000 innbygger. Vi mener at investering i lærlinger er en betydelig og rimelig investering gitt de utfordringene vi står ovenfor, ikke minst handler dette om å skape arbeidsplasser!

Av omkring 50 ansatte ved Elverum tekniske verksted er 4 lærlinger. Forsvaret er en offentlig instans, og gjør en god jobb å sikre viktig kompetanse inn i framtiden, det må også kommunen ta ansvar for på sine fagområder.

Vi liker å sammenligne oss med kommuner som Ringsaker, der det i dag er 63 lærlinger i kommunen. Samtidig har Stor-Elvdal med sine 2500 innbyggere 12 lærlinger. At Elverum kun har 18 lærlinger, mener vi er altfor defensivt. Elverum Arbeiderparti vil satse på lærlinger. De er en ressurs vi må ta i bruk, og derfor vil vi å øke antallet læringer til 1 per 1000 innbygger, og få på plass en langsiktig opptrappingsplan for lærlinger i Elverum!

Magnus Stenseth, varaordførerkandidat Elverum Arbeiderparti

Lærlingene er framtiden!