Listekandidater

Et verdivalg

Et verdivalg

Jørn Øversveen 600pixEt verdivalg.

Leserinnlegg Østlendingen
Jørn Øversveen, leder i Elverum Arbeiderparti

Årets kommunevalg i Elverum er et verdivalg, ikke et ordførervalg slik Høyre sin kandidat Peer Jacob Svenkerud hevdet i Østlendingen 24. august. Kommunevalg vil alltid handle om hva slags verdier vi representerer. Slik jeg ser det går skillelinjene i Elverum mellom offentlig/privat utførelse av fellesskapsoppgaver, opprettholdelse av bygdeskoler, bygdeutvikling eller bygdenedbygging og om sjukehjemsplasser skal opprettholdes eller nedbygges. Read more

Hva med å se på fordelene?

Hva med å se på fordelene?

Magnus leserinnleggLeserinnlegg Østlendingen
Magnus Stenseth,
kommunestyrerepresentant for Elverum Arbeiderparti

Onsdag 26.08 kunne vi i Østlendingens «det lokale hjørnet» lese Høyres, Vigdis Osbak gi svar på et leserinnlegg fra Mette Mohn om skolesituasjonen i Østre Elverum.

Her kommer det frem påstander om at lærene ikke får godt faglig påfyll, og at man ikke får fordypet seg i fagene som følge av en for liten skole og et for lite læringsmiljø. Read more

Forsterket tro på helikopterbase

Forsterket tro på helikopterbase
Magnus Stenseth og Margrethe Skjærbekk
Magnus Stenseth og Margrethe Skjærbæk

Leserinnlegg i lokale aviser, skrevet av
Magnus Stenseth og Margrethe Skjærbæk:

Etter et godt arbeid med nærpolitireformen, ser det nå ut til at man har kommet frem til et forlik som slår sammen Hedmark og Oppland politidistrikt til Innlandet politidistrikt og legger hovedsetet til Hamarregionen.  Det betyr at Elverum dessverre falt utenfor i debatten og står i fare for å miste den nylig etablerte 110-sentralen. Read more

Nettroll og andre troll

Nettroll og andre troll

Fremhevet Jørn Lillian og IngvarLeserinnlegg sendt Østlendingen og iElverum. Skrevet av Ingvar Midthun, Lillian Skjærvik og Jørn Øversveen – Elverum Arbeiderparti. 

De siste dagene har ordet «nettroll» stadig dukket opp. Vi skal ikke prøve å definere hva dét er, men det kan virke som om det er noen politiske troll i Elverum. Vi tenker i denne sammenheng på politiske aktive debattanter som til tider kan bli litt i overkant ivrige og engasjerte – og ser at det ikke begrenser seg til debatter på nett, men også i avisspaltene, i kommunestyresalen og andre steder. Read more

Bryr Elverum seg om de yngste barna?

Bryr Elverum seg om de yngste barna?
PÅ VILLE VEIER: - De yngste av barna i Elverum må nå betale prisen for høyrepartienes politiske havari, mener Elverum Aps varaordførerkandidat Lillian Skjærvik. Illustrasjonsfoto: FreeImages.com
PÅ VILLE VEIER: – De yngste av barna i Elverum må nå betale prisen for høyrepartienes politiske havari, mener Elverum Aps varaordførerkandidat Lillian Skjærvik.
Illustrasjonsfoto: FreeImages.com

– Istedenfor å ta vare på de yngste barna våre, velger Senterpartiet, Høyre, Frp og Venstre å sette gratis parkering først, og ungene våre sist. Forstå det den som kan! Er gratis parkering virkelig viktigere enn barna våre? spør Elverum Arbeiderpartis varaordførerkandidat Lillian Skjærvik i dette leserbrevet som hun har sendt lokalpressen. Les hele leserbrevet her. Read more