Dårligere sykehustilbud med Elverum Høyre

Av Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Fylkestingsrepresentant og kommunestyrekandidat (AP)

Regjeringens beslutning om framtidas sykehustilbud er gode nyheter for pasientene i Innlandet og gode nyheter for Elverum. Nå blir det et sykehus med langt flere funksjoner enn det Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet la til grunn. Og langt mer pasientbehandling enn Elverum Høyre sa seg fornøyd med før beslutningen kom.

Da er det ganske forstemmende å se hvordan Elverum Høyre ved kommunestyrekandidat Nils Richard Melby omtaler dette i sitt leserbrev i Østlendingen 6. juni.

Ingenting av det som nå har kommet, skyldes arbeid fra Elverum Høyre. Tvert om. Hvis lokalpolitikerne i Elverum hadde gjort som Høyre ville – hadde vi endt med et dårligere sykehustilbud enn vi nå får.

For hva gjorde Elverum Høyre da Elverum Ap – og alle andre partier i kommunestyret – ville ha «nullpluss» utredet fullt ut? Jo, etter først å ha vært med på enigheten et års tid, foreslo Elverum Høyre stoppe utredningene og heller si ja til Helse Sør-Østs pakke slik den lå i 2021.

I felles kronikk i mai i fjor skrev Yngve Sætre og Vigdis Osbak: «Elverum Høyre støtter derfor hovedsykehusmodellen vedtatt i foretaksmøtet 15.06.21 med et Mjøssykehus i Moelv, akuttsykehus i Lillehammer og et elektivt sykehus i Elverum med indremedisinsk profil, dagkirurgi, skadepoliklinikk, samhandlingsarena, ny luftambulanse og utredning av flere indremedisinske akuttfunksjoner.»

Heldigvis fulgte verken Elverum Ap eller noe annet parti i kommunestyret Elverum Høyre i dette. I stedet gikk ordfører Lillian Skjærvik i spissen for å få «nullpluss» grundig utredet. Selv har jeg aldri støttet «nullpluss» som en løsning, men jeg ser at å utrede dette grundig har flyttet det politiske fokuset.

Fram til da hadde fokuset vært ensidig på samlingen i Moelv. Men da kommunestyreflertallet i Elverum – sammen med Elverums nabokommuner – krevde fortsatt utredning, ble fokuset endret. Søkelyset ble på tilbudet til pasientene i Østerdalen og Solør i tillegg til samlingen i Moelv.

Resultatet ser vi nå. Utredningen av «nullpluss» har vært vellykket, har flyttet fokus for beslutningstagerne og har gitt solid uttelling for Elverum.

Min klare påstand er: Med Elverum Høyre i førersetet ville Elverum stått uten fødetilbud, uten forsterket ortopedi, uten et nytt bevegelsessenter og uten et sterkt rehabiliteringstilbud. Og ikke ville det blitt nytt studietilbud innen fysioterapi heller.

Selv har jeg ofte snakket om Elverum sykehus i fylkestinget gjennom mine 16 år der, og det samme har min medrepresentant fra Elverum Ap, Per-Gunnar Sveen. Vi har ikke kjempet for nullpluss. Og vi har ikke kjempet mot hovedsykehus.

Vårt fokus har vært en balansert løsning – og hva som skal være i Elverum etter etablering av hovedsykehus. Og vi har bl.a. tatt opp hva Forsvarets planlagte aktivitetsøkning i Elverum vil bety av økt skadepotensiale framover, hva turisttrafikken om vinteren til Trysil krever av nærliggende sykehustilbud og vi har advart mot at «sammenklumping» av flere sykehus nord i Mjøsa vil gi svekket pasienttilbud i resten av regionen vår.

Slik har Elverum Aps folk i kommunestyret og i fylkestinget jobbet langs flere akser samtidig for å belyse betydningen av hva som skal være av sykehustilbud i vår region.

Hvordan Elverum Høyre har jobbet, er det vanskelig å få øye på. Med ett unntak: Elverum Høyre har tydelig jobbet for å stanse det mest kraftfulle virkemiddelet som alle de andre partiene i kommunestyret har stått samlet om – kravet om en fortsatt utredning av konsekvenser for pasienter og lokalsamfunn ved referansealternativet «nullpluss».

Uten fokusendringen som utredningene har gitt, er det lite som tyder på at Elverum ville endt med de funksjonene og arbeidsplassene som nå kommer. Derfor kan vi takke ordfører Lillian Skjærvik, Elverum Ap, Elverum Sp og alle de andre partiene i kommunestyret for at resultatet har blitt godt.

Alle unntatt Elverum Høyre.

Dårligere sykehustilbud med Elverum Høyre