Vår politikk

Her finner du partiprogrammet for Elverum Arbeiderparti og Innlandet Arbeiderparti 2023-2027

Elverum Arbeiderpartis Partiprogram 2023-2027
Elverum Arbeiderpartis Partiprogram 2023-2027

Kjære velger Vi er heldige som bor i et land med demokrati, fred og frihet. Ikke alle har det slik. Elverum Arbeiderparti ønsker å bygge videre på fellesskapet og velferden vi har skapt sammen gjennom generasjoner. Vi har fått tilRead more

Innlandet Arbeiderpartis program 2023-2027
Innlandet Arbeiderpartis program 2023-2027

Arbeiderpartiet bygger Innlandet Arbeiderpartiet er fundert på verdiene frihet, likhet og solidaritet, og vårt mål er at folk kan leve trygge og meningsfulle liv. Politikk er lagarbeid. Vi skal derfor bygge sterke fellesskap, som utjevner forkjeller og gir frihet forRead more


Elverum Arbeiderparti har mange og ambisiøse mål for byen og bygdene våre. Vi skal skape utvikling, men også fortsette med nedbetalinga av den kommunale lånegjelda. Vi skal endre, omstille og utvikle sammen med våre kommunalt ansatte, næringslivet, kulturlivet, idretten, frivilligheten … og deg.

Lillian SKjærvik, ordfører (AP)


Disse jobber for Arbeiderpartiets saker i Elverum

Lillian Skjærvik

Lillian Skjærvik

Ordfører
Magnus Stenseth

Magnus Stenseth

Varaordførerkandidat
Bente Aaland

Bente Aaland

Nestleder

Valgkampen i noen nøkkeltall:

9Nye medlemmer
44Valgkampmedarbeidere
29Siste måling Elverum (%)
26Siste måling Innlandet (%)

Våre Arbeiderlag

Her finner du våre Arbeiderlag