Søndre Elverum Arbeiderlag

Søndre Elverum Arbeiderlag dekker området fra Skjæfstadfossen og sørover, herunder Heradsbygd, Melåsberget, Bjølsetgrenda, Jømna, Hagen med mer. Arbeiderlaget ledes av Tor Kristian Godlien