Ap bygger framtidas Elverum

Av: Kate E.F. Langsethagen, kommunestyrekandidat, Elverum Ap, Elverum

Elverum Arbeiderparti vil fortsette å bygge framtidas Elverum og sikre tryggheten for barn, unge og eldre. Programmet vårt er planen vi går til valg på – og skal bidra til at vi skaper arbeidsplasser, vekst og utvikling for kommunen vår, samtidig med at velferdsstaten løftes og fellesskapet styrkes.

Ifølge Statistisk sentralbyrå sine framskrivinger vil det være flere over 65 år enn under 19 år på landsbasis allerede i 2030. Dette er en realitet vi må forholde oss til. Vi blir stadig flere eldre, mens unge flytter ut for å studere, og mange velger dessverre ikke å returnere. Det påvirker Elverum i dag og vil fortsette å påvirke byen vår i årene som kommer.

Elverum kommune leverer gode tjenester i dag, og vi vil fortsette å gjøre det i framtida. For å gjøre det er vi avhengige av én ting: dyktige folk. Folk som kan ta vare på oss når vi blir eldre og bidra til at hjulene i samfunnet går rundt. Dyktig folk har vi dag, men i framtida blir folk en mangelvare.

Hvordan skal vi tiltrekke oss disse folkene? Jo, vi må tørre å se lengre enn de tradisjonelle områdene som skole og omsorg. Vi må tørre å drømme større og tenke høyere. Vi må tørre å se Elverum som en helhet, en by full av muligheter. Ungdom som har flyttet ut for å utdanne seg, ikke lokkes kanskje ikke hjem av små deltidsstillinger, vikariater og usikre jobber. Faste og hele stillinger for ansatte innen helse, omsorg og oppvekst er derfor helt sentralt i Arbeiderpartiets plan for å bygge framtidas Elverum.

En annen realitet er at antallet innbyggere og deres inntekt også har direkte innvirkning på kommunebudsjettet. Dette gir oss også en mulighet. Jo flere innbyggere vi har, jo flere som er arbeid og jo mer de tjener, jo mer penger har vi til å investere i kultur, byutvikling, skoler og omsorgsplasser.

Vekst og utvikling i Elverum er sammensatt. Flere arbeidsplasser tiltrekker seg innbyggere, og flere innbyggere skaper flere arbeidsplasser. Institusjoner som Høgskolen i Innlandet og Forsvaret er viktige drivkrefter for urbanisering og tilflytting. Inkludering i arbeidslivet gir den enkelte livsglede og muligheter, og kompetanse til bedriftene våre.

Skal vi lykkes må vi tørre å investere i mer enn bare de lovpålagte oppgavene. Vi må jobbe for å utvikle arbeidsplasser. Vi må være en god vertskommune for både Høgskolen og Forsvaret, og for næringslivet.

Vi må skape et samfunn der folk trives – gjennom sterke kulturtilbud, attraktiv og fremtidsretta byutvikling, engasjerende arrangementer og styrke arenaer for felleskap. Vi må sørge for at Innlandet Science Park i Elverum blir en suksess og at vi en struktur forvekst der kompetanse, kunnskap og innovasjon kan blomstre.

Selvfølgelig vil mesteparten av budsjettet fortsatt gå til lovpålagte tjenester, og det er viktig å fortsette med god økonomisk styring. Men hvis vi ikke investerer tid og penger i vekst og utvikling, vil vi heller ikke ha nok folk til å levere disse tjenestene i framtida.

Ap bygger framtidas Elverum