Fra 0+ til Mjøssykehus

Av: Lillian Skjærvik, Elverum Arbeiderparti og Arnfinn Uthus, Elverum Senterparti

Byttet vi side? Byttet vi strategi? Siden vi nå jubler for det nye i Mjøssykehusalternativet?

Nei. Det handler om å innse hva som er mulig å få til.

Gjennom å jobbe for null-plussalternativet har vi klart å synliggjøre hvor viktig Elverum sykehus er for pasientene i Østerdalen, og at Øst-Vest-balansen i sykehusstrukturen måtte ta høyde for det. Gjennom å jobbe for null-plussalternativet har vi sikret at det skal legges til rette for et føde- og barselstilbud i Elverum.

Gjennom å jobbe for null-plussalternativet har vi sikret flere viktige akuttfunksjoner til Elverum, døgn- og dagkirurgi innen ortopedi, planlagt kirurgi, et sterkt rehabiliteringstilbud der døgntilbudet som i dag finnes i Ottestad (avdeling for medisinsk rehabilitering) flyttes til Elverum, i stedet for Moelv, og indremedisinske akuttfunksjoner.

Gjennom å jobbe for null-plussalternativet har vi klart å synliggjøre viktigheten og mulighetene som ligger i samarbeid med Forsvaret. Det skal etableres en fysioterapiutdanning i Elverum og et styrket medisinsk miljø ved Elverum sykehus innen rehabilitering og et bevegelsessenter. Det er bra for Elverum og Østerdalen.

Hadde vi sagt ja til Mjøssykehusalternativet slik det lå fra Helse Sør-Øst i forrige runde, hadde ingenting av dette kommet på plass. Elverum blir nå omtalt som et av tyngdepunktene i den nye sykehusstrukturen.

Det hadde ikke skjedd om vi hadde sittet stille og vært fornøyd etter det første vedtaket. Det er nettopp gjennom jobben med 0+ alternativet at vi har fått synliggjort Østerdalens behov, ikke gjennom å stemme og heie på Mjøssykehuset slik Høyre har gjort.

Høyre må gjerne mene at det som ble lagt fram på Moelv på mandag er det de har jobbet for hele tida, men å krangle om hvem som skal ha æren for at Elverum kommer styrket ut i det nye alternativet er alt annet enn fruktbart.

Det som er helt sikkert, er at kommunedirektør Kristian Trengereid og flere med han i Elverum kommune fortjener en blomsterbukett og flere ukers avspasering for å ha sikret oss et sterkt sykehus i Elverum.

Det samme fortjener statsrådene fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet som sammen har jobbet for et best mulig vedtak for hele Innlandet, Elverum inkludert. Det bør vi tverrpolitisk være takknemlig for.

Fra 0+ til Mjøssykehus