Er Elverum passive, Høyre?

Av: Magnus Stenseth, varaordførerkandidat Elverum Arbeiderparti

Elverum Høyres ordførerkandidat Yngve Sætre var forrige uke ute i Østlendingen med flere påstander vi ikke kjenner oss igjen i, ja påstander som er direkte feil og må oppklares!

Sætre påstår blant annet at Elverum Arbeiderparti er for passive, at tilflytningen er lav, at eiendomsskatten er mye høyere enn i regionen for øvrig og at det er en dårlig kommuneøkonomi. I tillegg prøver nå Elverum Høyre å fremstå som partiet som vil ha byutvikling, her er det rettere sagt mye å ta tak i!

For å ta det siste først. Det er nærmest merkverdig å se Høyres store planer for byen og byutvikling etter de siste års debatter i Elverumspolitikken. For når Elverum Arbeiderparti har stått på barrikadene for utvikling av byen attraktive byrom, har Høyres representanter i kommunestyret nærmest fnyst av prosjektene. Satsningen på Rådhusplassen er et av prosjektene Høyre mente det ikke var penger til, og at det ikke var nødvendig. Pengene måtte brukes til andre oppgaver, sa Høyre da. Vi undres over at det på noen få måneder plutselig har blitt et satsingsfelt for Høyre. Selv om vi støtter mange av tankene Høyre nå lokker velgerne med, må vi stille oss spørsmålet: Hvem er lovnadene på vegne av? Skal vi bruke offentlige midler eller forventer man at det private skal stå for byggingen av et attraktivt Elverum og gode byrom?

Det er også vanskelig å komme unna å påpeke at mange av vyene til Høyre krever at vi får bygd byen nærmere Glomma, da trenger vi et nytt overordnet vegsystem i Elverum. En framtidig omkjøringsveg for Trysiltrafikken vil ikke på noen måte avlaste deler av områdene Høyre ser for seg å skape nye møteplasser på. Er Høyre klare for å ta fatt på vegdebatten i Elverum igjen for å skape de forutsetninger som må til?

Sætre påstår at Arbeiderpartiet er passive, tvert imot mener vi. På tross av at nesten halve perioden har gått til å håndtere Covid-19, har Elverum vokst og Lillian som ordfører har stått med rak rygg og vist pågangsmot i store saker som har utfordret både Elverum og regionen.

Som ordfører har Lillian blant annet jobbet tett opp mot Forsvaret for å sikre den framtidige økningen av rekrutter til Elverum. I motsetning til Høyre som lente seg tilbake i Sykehus-saken og satset kortene på et nytt sjukehus på Moelv, sto Lillian og Elverum Ap i kampen for flere funksjoner til Elverum og ga alt i kampen om et godt sjukehustilbud i vår region.

Vi har vært tett på satsningen rundt et pandemi og beredskapssenter i Elverum, og ikke minst tett på og offensive rundt statlig eierskap i Curida. Mye kunne vært nevnt, men Lillians påtrykk i saken rundt nedleggelse av Nortura har også samlet kreftene i vår region, og mens vi venter på Norturas avklaringer jobber en rigg med alternative muligheter! Lillian har vært aktivt ute blant bedrifter og innbyggere i Elverum ukentlig, i tillegg til å håndtere store krevende saker som vil påvirke Elverum betydelig!

Høyre påstår også at tilflytningen er lav til Elverum. Det er grunn til å påpeke for Elverum Høyre at befolkningsutviklingen sviktet under deres styre i perioden 2015-2019. Fra 2016 og fram til 2020 var det i snitt 52 nye innbyggere per år – og totalt 262 nye innbyggere fra 2016-2020. I 2021 og 2022 er innflyttingen større og ligger på rundt 140 i året. Det er innbyggere vi trenger for å møte framtidas Elverum!

Sætre velger også å legge vekt på at eiendomsskatten er høyere i Elverum enn i regionen ellers. Det er det flere grunner til. Eiendomsskatt hadde vi i Elverum også under Høyres styre, og det er en erkjennelse av at inntektene til Elverum ikke har stemt med utgiftene. Vi ønsker heller ingen eiendomsskatt, men ser det som svært nødvendig for å levere de tjenestene kommunen er forpliktet til ovenfor våre innbyggere. Det er fristende å spørre Høyre hvordan de tenker å dekke inn en lavere eiendomskatt, all den tid signalene fra Høyre sentralt er at overføringene til kommunene skal ned?

Så over til kommuneøkonomi, som Høyre mener er alt for dårlig i Elverum. Det er vi enige i, men den er betydelig bedre stilt nå enn når vi tok over etter Høyre i 2019. Det er paradoksalt at når Arbeiderpartiet påpekte at kommuneøkonomien var svært presset med lave fond og svake resultater før valget i 2019, mente Høyre at det tvert imot var godt med penger på bok og at det ikke var mange grep å gjøre for å bedre resultatene.

I 2019 var disposisjonsfondet i Elverum Kommune på knappe 30 millioner etter at året var omme. Siden Arbeiderpartiet tok over, har fondet økt til over 100 millioner. Gjeldsgraden var i 2019 på 125%, mens den etter regnskapsslutt i 2022 var 108%.

Vi sa vi skulle rydde opp i kommuneøkonomien, og vi er godt på veg. Bedringen de siste årene viser at tiltak har fått effekt. Høyre skriker høyt om strukturendringer, men fikk gjort svært lite under sine 8 år fra 2011-2019. Siden Arbeiderpartiet kom til styringa har vi lagt ned både barnehager og skoler, det har vært tøffe, men nødvendige tiltak, men vi fikk dem gjennomført!

Vi registrerer at næringsliv er viktig for Høyre. Resultatene fra siste Høyre satt med styringen i Elverum vitner derimot ikke om at det ble gjort noen offensive merkbare grep. I den perioden ble det knapt skapt arbeidsplasser i Elverum, på de siste 3 årene er det etablert 394 flere arbeidsplasser i Elverum, ikke siden 2014 har det vært flere private arbeidsplasser i kommunen vår. Bare i 2022 kom 184 flere innbyggere i Elverum i jobb!

Bare i 2022 kom 184 flere innbyggere i Elverum i jobb!

I 2021 ble det netto etablert 99 nye bedrifter/foretak i Elverum. Det har faktisk vært netto vekst i bedrifter i Elverum de siste 4 årene, sist flere ble nedlagt enn etablert var i 2018, under Høyres styre.

Sist, men ikke minst registerer vi at Høyre motsier seg selv. Høyre mener det er på tide å bruke ressursene på innholdet i skolen, fremfor struktur og bygg. Det er vi helt enige i, og en 6.plass på kommunebarometeret over norske kommuner innen resultater i skole viser at vi klarer begge deler i Elverum!

Da stusser vi over at Høyre i neste punkt, mener det må komme en ny runde med skolestruktur på bygdene i perioden som kommer. Vi kan hvert fall betrygge innbyggerne om at Arbeiderpartiet ikke har noen intensjon om å legge ned flere bygdeskoler i perioden som kommer! Både Hernes, Sørskogbygda og Lillemoen vil bestå dersom vi får tillitt i 4 nye år!

Godt valg! Bruk stemmeretten!

Er Elverum passive, Høyre?