Østre Elverum Arbeiderlag

Østre Elverum Arbeiderlag jobber for lokale saker i Østre Elverum.
Østre Elverum omfatter: Hernes, Sørskogbygda, Julussdalen, Nordskogbygda, Bergeberget og området ellers fra Løvbergsmoen og østover i Elverum.

Østre Elverum Arbeiderlag ledes av Pål Sundt Finstad (2021-2023)