Leiret Arbeiderlag

Leiret arbeiderlag dekker området Leiret, Strandbygda, Søbakken, Hanstad, Vestad, Ydalir og andre områder tett mot Leiret.
Arbeiderlaget ledes i dag av Frank Ophus