Elverum Arbeiderpartis Partiprogram 2023-2027

Kjære velger

Vi er heldige som bor i et land med demokrati, fred og frihet. Ikke alle har det slik.
Elverum Arbeiderparti ønsker å bygge videre på fellesskapet og velferden vi har skapt
sammen gjennom generasjoner. Vi har fått til mye, men vi er ikke i mål.
Vi skal videreutvikle våre velferdstjenester, bidra til enda mer rettferdig fordeling og mer
trygghet for alle i Elverum. Denne innsatsen skal bygge på kunnskap, erfaring og
samarbeid med mange.

I Elverum skal barnehagene og skolene våre være steder for personlig utvikling, læring
og mestring. Vi blir stadig flere eldre, og derfor skal vi bygge ut pleie- og omsorgstilbudet
vårt. Vi trenger mer tilrettelegging for de som vil bo hjemme, vi trenger flere
institusjonsplasser og vi trenger mer og bedre demensomsorg.

Det offentlige og Elverum kommune skal være sikkerhetsnettet for at alle har et godt liv,
også i tider med høyere levekostnader og mer utrygghet rundt oss.
Elverum Arbeiderparti har mange og ambisiøse mål for byen og bygdene våre. Vi skal
skape utvikling, men også fortsette med nedbetalinga av den kommunale lånegjelda. Vi
skal endre, omstille og utvikle sammen med våre kommunalt ansatte, næringslivet,
kulturlivet, idretten, frivilligheten … og deg.

Slik skaper vi framtidas Elverum, og slik skaper vi kraften til å satse videre på felleskapet,
friheten og solidariteten vi alle trenger.

Velg fellesskapet – bruk stemmeretten – godt valg!

Lillian Skjærvik – Ordfører!

 

Her finner du Elverum AP sitt partiprogram 2023-2027