Vekstplan for Innlandet

Vekst og verdiskaping i Innlandet

Norge må føre en næringspolitikk som tar hele landet i bruk. Innlandet er rikt på det Norge trenger mer av i framtida – skog, jord, vann, teknologi, reiseliv, kultur og mest av alt: Folk som brenner for å utvikle egne lokalsamfunn. Innlandet er et Norge i miniatyr. Ved å satse på Innlandet kan vi legge til rette for gode liv og arbeidsplasser i hele landet. Da må fellesskapet sørge for trygge velferdstjenester som gjør det mulig for unge og gamle å bli boende i by og bygd i Innlandet.

Norsk økonomi har problemer, og underskuddet for fastlandsøkonomien har aldri vært større. I fjor var dette handelsunderskuddet på hele 312 milliarder kroner. I følge SINTEF kan Innlandet alene skape 25.000 nye grønne arbeidsplasser og årlig bidra med 20 milliarder kroner i økt verdiskaping gjennom utvikling og foredling av fornybare naturressurser. Derfor er Innlandets sak hele Norges sak.

Vekstplanen for Innlandet synliggjør våre hovedsatsinger for å bidra til vekst og verdiskaping i Innlandet de neste fire årene.

 

Vekstplan for Innlandet.pdf